Prawo jazdy na Podlasiu można zdobyć w naprawdę prosty sposób, korzystając z usług Ośrodka Szkolenia Kierowców FILIP. Przekonali się o tym wszyscy mieszkańcy Zambrowa, którzy mieli już okazję ukończyć nasz kurs prawa jazdy, a następnie przystąpić do egzaminu. Ten ostatni nie okazał się dla nich wcale taki trudny.

Prawo jazdy w Zambrowie? Żaden problem!

U podstaw funkcjonowania OSK FILIP leży zapewnienie jak najszerszej, a zarazem jak najbardziej uniwersalnej oferty szkoleniowej dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem samochodu do celów prywatnych lub służbowych.

Za naszym pośrednictwem można więc ubiegać się o prawo jazdy:

  • kat. AM – od 14 roku życia (motorowery, czterokołowce lekkie),
  • kat A – warunkowo od 20 roku życia (motocykle, pojazdy z grupy AM),
  • kat. A1 – od 16 roku życia (motocykle dwukołowe do 125 cm³, motocykle trójkołowe do 15 kW, pojazdy z grupy AM),
  • kat. A2 – od 18 roku życia (motocykle dwukołowe do 35 kW, motocykle trójkołowe do 15 kW, pojazdy z grupy AM),
  • kat B1 – od 16 roku życia (czterokołowce, pojazdy z grupy AM),
  • kat. B – od 18 roku życia (pojazdy samochodowe do 3,5 t, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne, motocykle do 125 cm³, pojazdy z grupy AM),
  • kat. BE – od 18 roku życia (pojazdy z grupy B z przyczepą, ciągniki rolnicze z przyczepą/ami, pojazdy wolnobieżne z maksymalnie 2 przyczepami),
  • kat C – warunkowo od 18 roku życia, jedynie dla posiadaczy prawa jazdy kat. B (pojazdy samochodowe pow. 3,5 t, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne, pojazdy z grupy AM),
  • kat. CE – warunkowo od 18 roku życia, jedynie dla posiadaczy prawa jazdy kat. C (pojazdy z grupy C z przyczepą, zespoły pojazdów z grupy BE),
  • kat. D – warunkowo od 21 roku życia, jedynie dla posiadaczy prawa jazdy kat. B (autobusy, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne, pojazdy z grupy AM).
Kursanci z Zambrowa zdający prawo jazdy

Właściwy kurs na prawo jazdy

Każdy kurs na prawo jazdy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na zakończenie Kursanci przystępują do egzaminu wewnętrznego, którego zaliczenie upoważnia do wyznaczenia terminu egzaminu państwowego. Prócz zaświadczenia o odbytym z sukcesem kursie prawa jazdy, Kursanci muszą również okazać w miejscowym WORD-zie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem wybranej kategorii.

Ze swojej strony zapewniamy naszym Podopiecznym stałe wsparcie – zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej. Prowadzona przez nas komórka medycyny pracy umożliwia przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań na miejscu (w tym psychotestów dla kierowców autobusów czy TIR-ów).

Służymy też szeroką ofertą uzupełniających kursów zawodowych. Zapraszamy wszystkich chętnych z Zambrowa i okolic do odwiedzin w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców!

TOP