Psychotesty kierowców są jednym z niezbędnych elementów na drodze do uzyskania bądź odnowienia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Za poleceniem lekarza medycyny pracy, przechodzą je również osoby, które regularnie korzystają z pojazdów floty firmowej. Kolejna grupa kierowców biorących w nich udział to przykładowo sprawcy wypadków.

Badania psychotechniczne kierowców

Oczywiście grono osób wysyłanych na przymusowe badania psychotechniczne kierowców jest znacznie większe. Właściwi starości lub wydziały komunikacji częstokroć dostrzegają konieczność poszerzenia stanu wiedzy na temat możliwości psychofizycznych osób:

  • kierujących pod wpływem alkoholu,
  • kierujących pod wpływem innych środków odurzających,
  • które przekroczyły przysługujący limit punktów karnych,
  • które zbiegły z miejsca wypadku.

Kierowcy ci tracą również posiadane uprawnienie do zasiadania za kółkiem pojazdów określonej kategorii. Co więcej, jeśli dysponują oni prawem jazdy krócej niż rok i zostanie im ono odebrane z powodu wyczerpania puli punktów karnych, muszą nie tylko zdać ponownie egzamin, ale także ukończyć wcześniej cały kurs prawa jazdy. Mogą oni natomiast liczyć na przywilej uzyskania bezterminowego orzeczenia psychologicznego.

Psychotesty dla kierowców zawodowych, trudniących się transportem towarowym lub osobowym, wykonuje się co 5 lat (bądź co 30 miesięcy w przypadku osób powyżej 60 roku życia).

Wraz z badaniami lekarskimi oraz zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia okresowego dla kierowców, stanowią one podstawę do wymiany prawa jazdy.

Badania psychotechniczne dla kierowców Białystok

Pracownia psychologiczna na wyciągnięcie ręki

Nasza pracownia psychologiczna, zlokalizowana w Wysokiem Mazowieckiem (niecałe 60 km od Białegostoku) powstała z myślą o wszystkich wspomnianych grupach kierowców.

Przeprowadzane w niej badania pozwalają określić m.in. zdolności intelektualne, przerzutność uwagi, spostrzegawczość, czas reakcji, koncentrację wobec presji czasowej, jakość wzroku, cechy społeczne, profil psychologiczny. W zależności od zakresu oraz indywidualnych cech badanego (tu m.in.: wiek, stan zdrowia), psychotesty dla kierowców trwają zwykle od godziny do dwóch.

Warto jednocześnie zaznaczyć, iż Kursantom OSK FILIP zapewniamy możliwość przebycia niezbędnych badań w trakcie trwania szkoleń, w wybranym przez nich terminie. Dzięki temu mogą oni przystąpić do psychotestów niejako z marszu, unikając zasiadania w poczekalni. Zapraszamy więc w nasze progi wszystkich kierowców zainteresowanych odbyciem:

Badania kierowców w naszej pracowni psychologicznej oznaczają maksimum dyskrecji, minimum formalności, sprawne działanie oraz przyjazną atmosferę.

TOP