Nowoczesne placówki szkoleniowe zapewniają obecnie swoim kursantom możliwość wykonania wszelkich niezbędnych badań na miejscu.

Pracownia psychologiczna, działająca przy Ośrodku Szkolenia Kierowców FILIP, spełnia te kryteria z nawiązką, oferując całe spektrum psychotestów, przewidzianych dla wielu grup zawodowych.

Psychotechnika a Ośrodek Szkolenia Kierowców

Psychotechnika jest chlebem powszednim kierowców zawodowych. Obok standardowych badań lekarskich, stanowi ona jedno z podstawowych kryteriów weryfikacji w momencie ubiegania się o świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Opinia zawarta w orzeczeniu psychologicznym ma również istotne znaczenie dla przedłużenia ważności uprawnień do pracy w transporcie towarowym lub osobowym. Musi być ona bowiem wydawana co 5 lat (wraz z nieodłącznym orzeczeniem z zakresu medycyny pracy), przy okazji odbywania obowiązkowego szkolenia okresowego kierowców.

Wyjątkiem od tej reguły są osoby powyżej 60 roku życia – w ich przypadku wizyta w pracowni psychologicznej oraz jednostce medycyny pracy winna mieć miejsce co 30 miesięcy.

Na badania psychotechniczne udają się również wszyscy kierowcy niezwiązani bezpośrednio z transportem drogowym, lecz wykorzystujący na co dzień samochody do celów służbowych (np. przedstawiciele handlowi, kurierzy). Ważność orzeczenia o zdolności do wykonywania zawodu jest tutaj uzależniona od decyzji lekarza medycyny pracy, który wyznacza kolejne terminy wizyty w pracowni psychologicznej.

Pracownia psychologiczna

Ostatnia grupa kierowców poddawanych psychotestom to m.in. osoby zatrzymane za jazdę pod wpływem środków odurzających, pozbawione prawa jazdy z powodu przekroczenia limitu punktów karnych czy wreszcie sprawcy wypadków.

Przy braku niepokojących przesłanek, najczęściej otrzymują oni orzeczenie psychologiczne bezterminowo.

Pracownia psychologiczna dla innych grup zawodowych

Badania wykonywane w pracowni psychologicznej są także nieobce pracownikom firm z branży ochroniarskiej. W pierwszej kolejności muszą je oni przebyć przed wystąpieniem do Komendanta Głównego Policji o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a później powtarzać w 3-letnich odstępach czasu.

Psychotechnika przeznaczona dla operatorów wózków widłowych została zdefiniowana podobnie jak w przypadku osób nagminnie wykorzystujących w swojej pracy samochody. Nim przystąpią oni więc do kursu na wózki widłowe, są zobowiązani przejść komplet badań psychotechnicznych, które będą następnie ponawiane w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy.

Nasza pracownia psychologiczna mieści się w Wysokiem Mazowieckiem (niecałe 60 km od Białegostoku), na terenie OSK FILIP. Aby uniknąć kolejek, zachęcamy do wcześniejszych zapisów na badania psychotechniczne oraz badania z obszaru medycyny pracy.

Dla naszych Kursantów dopuszczamy również możliwość ich odbycia w trakcie trwania cyklu szkoleniowego.

TOP