W naszym ośrodku OSK FILIP kurs na żurawia można ukończyć w dwóch kategoriach: II Ż oraz I Ż. Pierwsza z nich uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych, przenośnych i stacjonarnych. Druga natomiast umożliwia operowanie żurawiami szynowymi, szybkomontującymi i wieżowymi. Co ważne, uprawnienia operatora żurawia zyskuje się bezterminowo.

Kurs na HDS dla każdego

Kurs HDS (tu: hydrauliczny dźwig samochodowy), przynależny kategorii II Ż, to zdecydowanie najczęstszy wybór przyszłych operatorów żurawi. Decyduje o tym uniwersalność wspomnianych HDS-ów, które znajdują zastosowanie m.in. w usługach remontowych, elektrycznych, wysokościowych czy marketingowych. Z kolei ukończenie kursu na żurawia kat. I Ż oznacza możliwość znalezienia pracy w branży portowej i magazynowej.

W obu przypadkach operatorzy mogą też liczyć na zatrudnienie przy specjalistycznych pracach budowlanych.

Warunki przystąpienia do kursu I Ż lub II Ż nie są bynajmniej wygórowane. Kandydaci muszą jedynie legitymować się:

  • wiekiem powyżej 18 roku życia,
  • świadectwem ukończenia przynajmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub tytułem wykwalifikowanego robotnika pokrewnego zawodu i miesięczną praktyką w obsłudze właściwego żurawia,
  • orzeczeniem lekarskim dopuszczającym do wykonywania zadań przypisanych operatorowi żurawia.

Warto jednocześnie zaznaczyć, iż wszelkie badania medycyny pracy można wykonać w korzystnych cenach na terenie Ośrodka Szkolenia FILIP.

Szkolenia HDS operatora żurawia samojezdnego Białystok

Kurs na żurawia od strony praktycznej

Czy to kurs na żurawia szynowego, czy kurs operatora HDS, proces szkolenia kończy egzamin komisyjny z ramienia UDT. Po jego zaliczeniu, Kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne przynależne odpowiedniej kategorii, które jest ważne również poza granicami naszego kraju.

Same szkolenia przebiegają dwutorowo: w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Te ostatnie przeprowadzamy na własnych placach, posługując się najpopularniejszymi modelami dźwigów.

Rozpoczynając szkolenie HDS, zawsze zachęcamy Kursantów do zapisywania się na kurs prawa jazdy uprawniający do kierowania pojazdami wyposażonymi w dźwigi hydrauliczne. Pozwala im to nie tylko poszerzyć własne kwalifikacje, ale także znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie korzystniejszych warunków zatrudnienia.

Mieliśmy przyjemność realizować już kurs na żurawie samojezdne na rzecz wielu firm, instytucji i odbiorców indywidualnych z rejonów Białegostoku, Ostrowi Mazowieckiej czy Zambrowa. Chętnie wykorzystamy naszą wiedzę i doświadczenie w dziele kształcenia kolejnych operatorów żurawi, dlatego zachęcamy do wybrania właśnie OSK FILIP

TOP