Kurs montera rusztowań stanowi dopełnienie kompetencji pracowników zatrudnianych w firmach remontowo-usługowych lub przykładowo sprzątających. Proces szkolenia uwzględnia wpajanie zarówno zagadnień teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych. Na końcu Kursanci przystępują natomiast do egzaminu państwowego.

Kurs montera rusztowań

Kurs montera rusztowań jest przeznaczony dla każdego, kto ukończył 18 rok życia i posiada potwierdzone orzeczeniem lekarskim predyspozycje do pracy na wysokości powyżej 3 m. Dla wygody Kursantów, w naszym ośrodku wszelkie badania z zakresu medycyny pracy można wykonać na miejscu, w trakcie trwania szkolenia.

Program kursu montera rusztowań jest przygotowany w oparciu o wytyczne Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Cykl szkoleniowy obejmuje łącznie 80 godzin zajęć, z czego 48 jest poświęcanych wykładom z zakresu teorii, a pozostałe 32 ćwiczeniom praktycznym.

Teoria obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

  • rozstawianie, użytkowanie oraz demontaż rusztowań w kontekście przepisów bhp,
  • analiza dokumentacji technicznej, nieodzownej przy użytkowaniu rusztowań,
  • specyfika demontażu i montażu rusztowań.

Warsztaty mają na celu przekucie wiedzy zyskanej w trakcie wykładów w umiejętności praktyczne. Kursanci wprawiają się więc z nasza pomocą w przygotowaniach do rozstawiania rusztowań ramowych, modułowych i rurowych. Uczą się też, w jaki sposób oceniać ich stan techniczny oraz użytkować przy zachowaniu wszystkich względów bezpieczeństwa.

OSK Białystok w budowie

OSK Filip – na rzecz Białegostoku i wielu innych miast

Nasza placówka szkoleniowa mieści się wprawdzie w okolicach Białegostoku, ale na co dzień gościmy u siebie Kursantów z całego województwa podlaskiego, nierzadko również z warmińsko-mazurskiego czy mazowieckiego. Mają na to wypływ korzystne ceny naszych kursów oraz możliwość uregulowania wszelkich formalności na terenie OSK Filip.

Mowa tu m.in. o egzaminie kończącym kurs montera rusztowań, który odbywa się przy udziale komisji działającej z upoważnienia Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn. Zaliczenie zarówno części praktycznej, jak i teoretycznej skutkuje uzyskaniem:

  • wpisu do księgi operatora maszyn roboczych,
  • świadectwa,
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktowania się z nami telefonicznie (694 888 897) lub e-mailowo (biuro.filip@o2.pl) w celu zweryfikowania ilości wolnych miejsc i złożenia ewentualnej aplikacji na najbliższy kurs montera rusztowań. W razie pytań lub niejasności, służymy oczywiście pomocą.

TOP