Choć pozornie mogłoby się wydawać, że obsługa popularnego widlaka nie niesie wraz z sobą dużej odpowiedzialności, nic bardziej mylnego. Psychotesty na wózek widłowy mają na celu określenie, czy cechy motoryczne oraz mentalne danego kandydata na stanowisko operatora są wystarczające dla jej uniesienia.

Psychotesty dla operatorów wózków widłowych są potrzebne

Wózki widłowe poruszają się z niewielką prędkością i pełnią zwykle proste funkcje magazynowe. W niewprawnych rękach mogą one jednak stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całego zakładu. Istnieją modele widlaków, którym z urzędu powinno poświęcać się większą uwagę.

W pierwszej kolejności należy tu wymienić z pewnością wózki wyposażone w instalacje LPG. Ich lekkomyślne prowadzenie nie raz stało się już przyczyną tragedii. Oczywiście przykłady można rozszerzyć o inne kategorie, jak wózki specjalizowane bądź zdalnie sterowane, gdzie chwila nieuwagi operatora może doprowadzić przykładowo do naruszenia konstrukcji hali, zawalenia regałów magazynowych czy wreszcie uszkodzenia maszyn produkcyjnych.

Dodatkową pochodną braku odpowiedzialności operatorów jest niestety, w przeważającej ilości przypadków, uszczerbek na zdrowiu członków kadry pracowniczej.

Przewidziane przez ustawodawcę psychotesty dla operatorów wózków widłowych są wykonywane w ramach stanowiskowych badań okresowych (lub wstępnych).

Ważność orzeczenia określa tutaj lekarz medycyny pracy. Najczęściej wynosi ona 3 lata, choć w przypadku osób o nadwątlonym stanie zdrowia czy też pracujących w warunkach szczególnych, może zostać skrócona do okresu 1 roku.

Badania psychotechniczne dla kierowców wózków widłowych Białystok

Psychotesty na wózek widłowy w praktyce

Psychotesty na wózek widłowy są podzielone na trzy bloki. Pierwszy z nich sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie i kwestionariuszu, drugi polega na przebyciu testów wykonywanych z wykorzystaniem aparatury diagnostycznej (np. aparatu krzyżowego, miernika czasu reakcji), trzeci zaś ma formę wywiadu. Po jego ukończeniu, psycholog dokonuje podsumowania rezultatów wszystkich przeprowadzonych badań oraz informuje o orzeczonej zdolności bądź niezdolności do podejmowania pracy na danym stanowisku.

Psychotesty dla operatorów wózków widłowych wykonuje w naszej pracowni psychologicznej wykwalifikowana kadra lekarska, mająca długoletnie doświadczenie w dziedzinie medycyny pracy. Wszyscy przyszli lub obecni operatorzy maszyn roboczych mogą liczyć na jej cierpliwość, przyjazne nastawienie i co najważniejsze, poszanowanie dla ich czasu.

Uczestnicy szkolenia na wózki widłowe mogą z kolei odbyć psychotesty na wózek widłowy przed samym przystąpieniem do egzaminu UDT. Zachęcamy więc do odwiedzenia jednej z naszych filii OSK FILIP, mieszczących się m.in. w Białymstoku, Piszu i Zambrowie!

TOP