Choć wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, kurs na opryskiwacz, poparty zdanym egzaminem, jest niezbędny do użytkowania wspomnianego sprzętu rolniczego. Nie chodzi tu o same technikalia, które nie zaliczają się do najbardziej skomplikowanych, lecz o zabezpieczenie bytowania roślin, będących skądinąd pod opieką PIORiN.

Kurs na opryskiwacz – niezbędny z punktu widzenia prawa

Osoby, które decydują się stosować opryski bez przebycia kursu na opryskiwacz oraz uzyskania stosownego zaświadczenia na drodze egzaminu, narażają się na karę finansową, nakładaną przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wskutek podobnych działań również ich dopłaty bezpośrednie, przyznawane przez ARiMR, mogą zostać poddane uszczupleniu.

Dla postępowania zgodnego z prawem nie wystarczy jednak samo dysponowanie uprawnieniami na opryskiwacz. Dodatkowy wymóg to regularne uzupełnianie książeczki zabiegów agrotechnicznych, która jest przekazywana Kursantowi po zdanym egzaminie.

Szkolenie na opryskiwacz jest ważne przez okres 5 lat – po ich upływie należy przystąpić do niego ponownie (już bez konieczności zdawania egzaminu).

Od obowiązku kształcenia się w dziedzinie obsługi opryskiwaczy oraz stosowania środków ochrony roślin są zwolnione osoby, które nabyły już taką wiedzę w ramach:

  • kształcenia ponadgimnazjalnego,
  • kształcenia wyższego,
  • wykonywanej pracy w jednostkach badawczych lub uczelniach wyższych.

Co ważne, tutaj również występuje kryterium terminowości – swoją wiedzę z opisanych dziedzin należy odświeżać po 5 latach od zakończenia nauki lub zarzucenia działalności naukowej.

Kurs na opryskiwacze z OSK Białystok

Szkolenie na opryskiwacz – Białystok i całe Podlasie

Nasze szkolenie na opryskiwacz dedykujemy zarówno mieszkańcom okolic Białegostoku, jak i osobom z dalszych rejonów Podlasia. Dlaczego warto do nas zawitać? Mamy długoletnie doświadczenie w dziedzinie przeprowadzania kursów prawa jazdy oraz rozmaitych kursów zawodowych. Dopełnieniem naszej oferty są właśnie szkolenia dla rolników, które przygotowują do wydajnego i zgodnego z obowiązującymi normami posługiwania się najpopularniejszym sprzętem rolniczym.

Uprawnienia na opryskiwacz to nie tylko wiedza stricte techniczna na temat budowy, specyfiki oraz konserwacji szeregu urządzeń przypisanych do danej kategorii. To także praktyczna znajomość środków chemicznych, stosowanych do zabezpieczania upraw przed zgubnym działaniem grzybów, pasożytów, owadów, chwastów etc. To wreszcie upoważnienie do nabywania pestycydów o dowolnej klasie toksyczności.

Ponieważ kurs na opryskiwacz to stały element naszego programu dydaktycznego, czas oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego cyklu szkoleniowego nigdy nie jest długi. Zachęcamy zatem do przekazywania swoich kandydatur drogą telefoniczną, elektroniczną lub bezpośrednią w naszej siedzibie w Wysokiem Mazowieckiem (54 km od Białegostoku trasą DW678).

TOP