Podobnie jak w przypadku kombajnów, posiadanie uprawnień na sieczkarnie nie jest obligatoryjne. Gdy w grę wchodzi jednak ubezpieczenie maszyny, żądanie pokrycia strat powstałych w wyniku wypadku lub zwyczajna naprawa gwarancyjna, sytuacja prezentuje się zgoła inaczej. M.in. z tego względu warto udać się na kurs na sieczkarnie przed jej nabyciem.

Uprawnienia na sieczkarnie – w Białystoku to standard

Rolnicy z rejonów Białegostoku już dawno przekonali się, że uprawnienia na sieczkarnie są po prostu przydatne. Nie decydują o tym wyłącznie argumenty wymienione we wstępie, ale także wartość, jaką niesie wraz z sobą sam kurs na sieczkarnie.

Przypomnijmy: sieczkarnie mobilne (czy to samojezdne, czy doczepiane) służą przetwarzaniu różnorodnych roślin pastewnych na sieczkę oraz dostarczaniu ich za pomocą podajnika bezpośrednio na przyczepę ciągnika.

Ponieważ nowoczesne sieczkarnie są urządzeniami o skomplikowanej budowie, przed rozpoczęciem ich użytkowania tym bardziej wypada zapoznać się z ich:

  • specyfiką
  • zasadami działania,
  • optymalnymi warunkami pracy,
  • poprawną eksploatacją,
  • najczęstszymi usterkami.

Odpowiednie przygotowanie do prac polowych pozwala ustrzec się od błędów na etapie użytkowania maszyny oraz przyswoić wiedzę na temat metod naprawy prostych usterek. Skoro zaś zdobycie uprawnień na sieczkarnie wiąże się z zyskaniem kompleksowej wiedzy, poszukiwanie jej alternatywnych źródeł zdaje się być mało zasadne.

Kurs na sieczkarnię z OSK Białystok

Kurs na sieczkarnie w naszej placówce szkoleniowej

Aby przystąpić do kursu na sieczkarnie, wystarczy mieć ukończone 18 lat oraz dysponować prawem jazdy kat. B, prawem jazdy BE bądź T.

To ostatnie jest zresztą najmniej uniwersalne, gdyż upoważnia jedynie do kierowania ciągnikami rolniczymi, pojazdami wolnobieżnymi oraz pojazdami przypisanymi do kat. AM (motorowery, czterokołowce lekkie). Kat. B nie zapewnia wprawdzie możliwości kierowania ciągnikami lub pojazdami wolnobieżnymi wyposażonymi w przyczepy, lecz temu właśnie służy kat. BE. Jednocześnie wspomniane prawa jazdy umożliwiają zasiadanie za kółkiem pojazdów osobowych, co stanowi ich niewątpliwą przewagę nad kat. T.

Uprawnienia na sieczkarnie w naszym Ośrodku Szkolenia FILIP zdobywa się, uczęszczając na wykłady oraz zajęcia praktyczne. Odbywają się one w naszych salach wykładowych oraz na poligonie ćwiczebnym, przy wykorzystaniu różnych typów maszyn.

Kurs na sieczkarnie kończy się egzaminem wewnętrznym, którego zaliczenie jest jednoznaczne z przyznaniem zaświadczenia o pozyskaniu stosownych kompetencji.

Działamy na rzecz mieszkańców Białegostoku oraz wielu innych podlaskich miast, gdzie mieszczą się nasze filie. Organizujemy zajęcia w dogodnych godzinach, aby wykazywanie się obecnością nie było dla naszych Kursantów problemem. Służymy też wiedzą, doświadczeniem oraz niezbędnymi pomocami dydaktycznymi. Zachęcamy do zdobywania uprawnień na sieczkarnie z naszą pomocą! Zapraszamy do kontaktu.

TOP