Zawód drwala? Nic prostszego! Wystarczy przebyć nasz kurs na pilarza, który upoważnia do obsługi pił mechanicznych wszystkich typów (klasa III). Po jego ukończeniu wystarczy już tylko zdać egzamin państwowy przez komisją z ramienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, by zyskać bezterminowe uprawnienia wykwalifikowanego pilarza.

Kurs na pilarza: 44 godziny do zyskania zawodu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r., obsługa pił mechanicznych może się odbywać wyłącznie przy udziale osób posiadających wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Kurs na pilarza, opracowany w oparciu o wytyczne IMBiGS, trwa łącznie 44 godziny, z czego 32 godziny są poświęcone zajęciom teoretycznym, a 12 godzin praktyce.

Wykłady obejmują m. in. takie zagadnienia, jak:

  • budowa i użytkowanie eksploatacyjne piły mechanicznej,
  • specyfikacja techniczna urządzeń danej kategorii,
  • zagadnienia z zakresu bhp oraz elektrotechniki,
  • technologia prac pilarskich.

Zajęcia praktyczne w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców odbywają się z zastosowaniem wielorakich modeli pił mechanicznych, pod okiem instruktorów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie szkolenia operatorów maszyn robót naziemnych.

Aby przystąpić do kursu, wystarczy legitymować się wykształceniem podstawowym, ukończeniem 18 roku życia oraz orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań operatora pił mechanicznych. Co ważne, wszelkie badania medycyny pracy można wykonać na terenie Ośrodka Szkolenia Filip w dogodnym dla siebie terminie.

Szkolenie na pilarza Białystok

Kurs na pilarza a egzamin państwowy

Egzamin wieńczący kurs odbywa się również pod dachem naszego ośrodka, przy udziale komisji powołanej przez Dyrekcję Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn. Kursanci w pierwszej kolejności są egzaminowani pod kątem umiejętności praktycznych, a w przypadku osiągnięcia pozytywnej noty, dopuszczani kolejno do części teoretycznej (ustnej). Jeśli i ten etap uda im się zakończyć z sukcesem (co w przypadku OSK Filip stanowi zwykle normę), uzyskują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz stosowne świadectwo.

Kurs na pilarza to jedna z wielu propozycji, którą przygotowaliśmy w ramach oferty szkoleń UDT oraz innych szkoleń zawodowych. Prowadzimy kursy z zakresu obsługi maszyn budowlanych, wózków widłowych czy podestów ruchomych, szkolimy przyszłych hakowych, strażaków i magazynierów.

Jako znany w całym Białymstoku Ośrodek Szkolenia Kierowców, proponujemy też kursy prawa jazdy wszystkich najpopularniejszych kategorii. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Wysokiem Mazowieckiem!

TOP