Kurs hakowego – sygnalisty umożliwia podjęcie pracy na stanowisku wspierającym działania operatorów urządzeń transportowych. Konieczność posiadania w tym względzie stosownych kwalifikacji wynika w prostej linii z uregulowań UDT. Cały proces szkolenia odbywa się w obiektach naszego ośrodka, przy udziale maszyn roboczych wielorakich typów.

Czym się zajmuje hakowy – sygnalista?

Praca hakowego – sygnalisty jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem. W jego obowiązkach leży bowiem właściwe zamocowanie ładunków do części chwytnej urządzeń transportu bliskiego. Wśród nich wyróżniamy klasyczne dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki etc. W zależności od zastosowania, mogą one być wyposażone w zblocza hakowe (gdzie wykorzystuje się haki jedno- i dwurożone), haki samozatrzaskowe, haki z mechanizmem zwalniającym ładunek, uchwyty, szakle, zawiesia linowe oraz wiele innych rozwiązań dźwignicowych.

Zważywszy na ich różnorodność oraz potencjalny ciężar transportowanych ładunków (niejednokrotnie przekraczający kilkadziesiąt ton), tym istotniejsza jest rola hakowego.

Jaki kurs hakowy sygnalista powinien przejść, aby móc wykonywać swoje obowiązki z zachowaniem względów bezpieczeństwa? Oczywiście musi się on udać do certyfikowanej przez UDT jednostki szkoleniowej, gdzie pozna zasady budowy i sposób obsługi części składowych zawiesi, wykonanych wg konkretnych wytycznych ISO-PN. Zostanie też przeszkolony z zakresu obowiązujących przepisów bhp, norm Urzędu Dozoru Technicznego oraz rozporządzeń odpowiednich ministerstw.

Szkolenie na hakowego sygnalistę Białystok

Kurs hakowego sygnalisty w przystępnej formie

Na kurs hakowego sygnalisty uczęszczają zwykle pracownicy zatrudnieni w branży budowlanej, przemysłowej oraz logistycznej. Jest on traktowany jako uzupełnienie innych posiadanych kwalifikacji (choćby uprawnień operatora wózka widłowego, suwnicy, żurawia samojezdnego) lub jako wstęp do ich nabycia.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie hakowego sygnalisty muszą wykazać:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • udokumentowane wykształcenie w stopniu co najmniej podstawowym,
  • predyspozycje zdrowotne.

Te ostatnie oceniają w naszym Ośrodku Szkolenia lekarze medycyny pracy w dogodnych dla Kursanta terminach. Ze swojej strony służymy również pełnym wsparciem merytorycznym od momentu zapisania się na szkolenie aż do uzyskania świadectwa uprawniającego do piastowania funkcji hakowego-sygnalisty.

W naszej pracy bazujemy na własnym parku maszynowym oraz materiałach dydaktycznych opracowanych przez naszych specjalistów na podstawie wytycznych UDT. W razie konieczności, prowadzimy również dodatkowe zajęcia doszkalające, poza czasem przewidzianym na potrzeby kursu hakowego – sygnalisty.

Z usług naszego ośrodka korzystają zarówno przyszli kierowcy, jak i operatorzy maszyn roboczych różnych kategorii. Cieszymy się dobrą sławą m.in. w Białymstoku, Wysokiem Mazowieckiem, Łomży i Bielsku Podlaskim, o czym mogą świadczyć pozytywne opinie naszych byłych Kursantów. Zapraszamy więc na kurs „hakowy sygnalista” spod znaku OSK Filip!

TOP