Psychotesty dla kandydatów na kierowców kat. C, CE, D, DE prowadzone w pracowni psychologicznej to możliwość przejścia poszczególnych badań oraz testów w przyjaznej atmosferze, z możliwością ustalenia dogodnego terminu. Profesjonalnie przygotowane pomieszczenia do testów psychotechnicznych są u nas standardem, a fachowa kadra zawsze służy poradą w przypadku uwag lub wątpliwości.

Istota psychotestów w pracy kierowcy poszczególnych kategorii

Badania wstępne, okresowe lub przeprowadzone w innych ściśle określonych okolicznościach mają na celu sprawdzenie predyspozycji danej osoby do wykonywania odpowiedzialnego zawodu kierowcy, dlatego powinny być przygotowane w pełni profesjonalnie. W pracowni psychologicznej, działającej przy Ośrodku Szkolenia Kierowców Filip, dbamy o każdy aspekt psychotestów, dlatego warto skorzystać z naszej propozycji.

Nasza propozycja obejmuje pełen zakres psychotestów dla kandydatów na kierowców kat. C, CE, D, DE, czyli:

  • badania wszystkich grup kierowców – kandydaci ze wszystkich czterech wymienionych powyżej kategorii mogą przejść badania psychotechniczne przy OSK Filip,
  • możliwość powtórzenia niezaliczonego badania – w zależności od charakteru zadania można je powtórzyć niezwłocznie lub innego dnia,
  • omówienie wyników badań – po zakończeniu i otrzymaniu wyników następuje omówienie tych wyników wraz z przedstawieniem zaleceń w kontekście przyszłej pracy kierowcy,
  • otrzymanie orzeczenia – psycholog przygotowuje dokument w postaci orzeczenia o zdolności lub niezdolności kandydata do pracy na stanowisku kierowcy danej kategorii.

Podczas badań psychotechnicznych sprawdzany jest w poszczególnych zadaniach i za pomocą specjalistycznej aparatury między innymi czas reakcji prostej i złożonej, koordynacja wzrokowo-ruchowa, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie (dwa ostatnie w ciemni kabinowej).

Z użyciem psychotestów badamy także osobowość, inteligencję emocjonalną oraz temperament kandydatów, ponieważ te cechy mają również wpływ na predyspozycje danej osoby do kierowania poszczególnymi pojazdami.

Praktyczny kurs na prawo jazdy kategorii D

Minimum formalności w psychotestach dla kandydatów na kierowców kat. C, CE, D, DE

Aby przystąpić do psychotestów należy mieć ze sobą skierowanie (jeżeli zostało wydane), dokument tożsamości z numerem PESEL oraz okulary lub soczewki, jeżeli używasz ich na co dzień. Warto skontaktować się z nami wcześniej, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Ustalimy najbliższy możliwy termin, przekażemy wstępnie, jaki będzie czas badania oraz jak należy się przygotować. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie współpracy.

TOP