Psychotesty dla kandydatów na kierowców kat. C, CE, D, DE prowadzone w pracowni psychologicznej to możliwość przejścia poszczególnych badań oraz testów w przyjaznej atmosferze, z możliwością ustalenia dogodnego terminu. Profesjonalnie przygotowane pomieszczenia do testów psychotechnicznych są u nas standardem, a fachowa kadra zawsze służy poradą w przypadku uwag lub wątpliwości.

Istota psychotestów w pracy kierowcy poszczególnych kategorii

Badania wstępne, okresowe lub przeprowadzone w innych ściśle określonych okolicznościach mają na celu sprawdzenie predyspozycji danej osoby do wykonywania odpowiedzialnego zawodu kierowcy, dlatego powinny być przygotowane w pełni profesjonalnie. W pracowni psychologicznej, działającej przy Ośrodku Szkolenia Kierowców FILIP, dbamy o każdy aspekt psychotestów, dlatego warto skorzystać z naszej propozycji.

Nasza propozycja obejmuje pełen zakres psychotestów dla kandydatów na kierowców kat. C, CE, D, DE, czyli:

  • badania wszystkich grup kierowców – kandydaci ze wszystkich czterech wymienionych powyżej kategorii mogą przejść badania psychotechniczne przy OSK Filip,
  • możliwość powtórzenia niezaliczonego badania – w zależności od charakteru zadania można je powtórzyć niezwłocznie lub innego dnia,
  • omówienie wyników badań – po zakończeniu i otrzymaniu wyników następuje omówienie tych wyników wraz z przedstawieniem zaleceń w kontekście przyszłej pracy kierowcy,
  • otrzymanie orzeczenia – psycholog przygotowuje dokument w postaci orzeczenia o zdolności lub niezdolności kandydata do pracy na stanowisku kierowcy danej kategorii.

Podczas badań psychotechnicznych sprawdzany jest w poszczególnych zadaniach i za pomocą specjalistycznej aparatury między innymi czas reakcji prostej i złożonej, koordynacja wzrokowo-ruchowa, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie (dwa ostatnie w ciemni kabinowej).

Z użyciem psychotestów badamy także osobowość, inteligencję emocjonalną oraz temperament kandydatów, ponieważ te cechy mają również wpływ na predyspozycje danej osoby do kierowania poszczególnymi pojazdami.

Praktyczny kurs na prawo jazdy kategorii D Białystok

Minimum formalności w psychotestach dla kandydatów na kierowców kat. C, CE, D, DE

Aby przystąpić do psychotestów należy mieć ze sobą skierowanie (jeżeli zostało wydane), dokument tożsamości z numerem PESEL oraz okulary lub soczewki, jeżeli używasz ich na co dzień.

Warto skontaktować się z nami wcześniej, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Ustalimy najbliższy możliwy termin, przekażemy wstępnie, jaki będzie czas badania oraz jak należy się przygotować. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie współpracy.

Zapraszamy kursantów z Białegostoku oraz innych miast do szczegółowego zapoznania się z naszymi propozycjami. Kursantom zapewniamy fachową pomoc oraz kompleksową opiekę wykwalifikowanej kadry.

TOP