Kiedy w grę wchodzi kurs na kategorie C i CE, nie ma zwykle miejsca na pomyłki czy lekkie podejście do tematu. Wspomniane kategorie prawa jazdy stanowią bowiem pierwszy krok na drodze do uzyskania statusu kierowcy zawodowego. Mając tego pełną świadomość, tym większą wagę przywiązujemy do przekuwania teorii w praktykę.

Prawo jazdy kat. C, czyli przyszłość w transporcie towarowym

Nie bez powodu przyjęło się twierdzić, że prawo jazdy kat. C stanowi pierwszy krok na drodze do wyruszenia w trasy międzynarodowe za kierownicą TIR-a. Wielu kierowców dysponujących prawem jazdy kat. CE rozpoczynało swoją karierę w logistyce właśnie od prawa jazdy kat. C, przewożąc nieco mniejsze ładunki.

Dopiero później decydowali się oni na zmianę tonażu oraz skali trudności prowadzenia.

Prócz pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony, posiadacze prawa jazdy kategorii C są również uprawnieni do kierowania zespołami pojazdów (tu: pojazd samochodowy i przyczepa do 750 kg), pojazdami z grupy AM, ciągnikami rolniczymi oraz silnikowymi pojazdami wolnobieżnymi.

W poczet tych ostatnich zaliczymy choćby walce drogowe, karczowniki bądź koparko-ładowarki. Do ich obsługi wymaga się jednak w większości dodatkowych kwalifikacji.

O prawo jazdy kat. C mogą ubiegać się osoby, które posiadają prawo jazdy kat. B i:

  • ukończyły 21 lat,
  • ukończyły 18 lat oraz odbyły kurs kwalifikacji wstępnej,
  • ukończyły 19 lat i będą kierować pojazdami straży granicznej, straży pożarnej lub policji,
  • ukończyły 18 lat i będą kierować pojazdami sił zbrojnych w ramach służby wojskowej.

Warto jednocześnie zaznaczyć, iż w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców FILIP kurs kwalifikacji wstępnej jest dostępny w dogodnych terminach dla wszystkich Kursantów zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy kategorii C.

Praktyczny kurs na prawo jazdy kategorii C Białystok

Kurs na kategorię C bez zbędnych wydatków

Któż chciałby zwieńczyć ukończenie kursu na kategorię C kilkukrotną powtórką egzaminu państwowego? Zapewne nikt, dlatego w OSK FILIP największy nacisk kładziemy na naukę w wydaniu racjonalnym, która przynosi wymierne efekty w postaci znacznie lepszego przygotowania naszych Kursantów do wyzwań stawianych im później przez egzaminatorów.

Kurs na prawo jazdy kat. C obejmuje 20 godzin lekcyjnych przeznaczonych utrwalaniu teorii oraz 30 godzin zegarowych poświęconych zajęciom praktycznym. Po ukończeniu całego bloku szkoleniowego i wykonaniu na terenie ośrodka badań lekarskich w cenie od 60 zł, Kursanci przystępują do dwuzakresowego egzaminu wewnętrznego.

Uzyskawszy wynik pozytywny, mogą się starać następnie o prawo jazdy kategorii C. Egzamin państwowy, analogicznie do w/w, również składa się z dwóch części: teoretycznej (30 zł) i praktycznej (200 zł).

Warsztaty terenowe, popularnie zwane jazdami, prowadzimy z wykorzystaniem 8-biegowego MAN-a (podobny pojazd stanowi model egzaminacyjny w łomżyńskim WORD-zie).

Z Kursantami pokonujemy trasy uczęszczane w trakcie egzaminów, zapewniamy im wszelkie materiały szkoleniowe oraz służymy własną pracownią psychologiczną, gdzie w szybki i wygodny sposób można przejść badania psychotechniczne kierowców zawodowych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby głównej, leżącej nieopodal Białegostoku!

TOP