Przeprowadzany w naszym ośrodku kurs na nalewaki ma na celu przygotowanie do napełniania i opróżniania zbiorników cystern, przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych. Choć trwa on zaledwie 22 godziny, pozwala znacząco rozszerzyć zakres uprawnień ADR (tu: kierowcy) lub pokusić się o zmianę stanowiska (tu np.: pracownicy rozlewni paliw).

Nalewaki NO TDT – podstawowe narzędzie pracy w transporcie ADR

Kurs na nalewaki NO TDT to nazwa robocza, która w miarę popularyzacji szkoleń ADR weszła do kanonu i jest używana zamiennie dla kursu UNO lub kursu N/O. Skrót TDT odnosi się z kolei do nazwy instytucji nadrzędnej (czyli Transportowego Dozoru Technicznego), która sprawuje kontrolę nad przewozem materiałów niebezpiecznych oraz weryfikuje kompetencje osób zaangażowanych w ten proces.

Aby wziąć udział w kursie na nalewaki, wystarczy legitymować się:

  • ukończeniem 18 roku życia,
  • wykształceniem co najmniej zawodowym.

Dodatkowy warunek to oczywiście brak przeciwwskazań do obsługi nalewaków, orzeczony przez lekarza specjalistę. Warto jednocześnie zaznaczyć, że badania w tym zakresie można wykonać w naszej komórce medycyny pracy, znajdującej się na terenie OSK Filip.

Kurs na obsługę nalewaków NO TDT Białystok

Kurs na nalewaki od strony technicznej

Szkolenie przygotowujące do obsługi nalewaków NO TDT składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich porusza zagadnienia:

  • regulacji ppoż., bhp i TDT,
  • klasyfikacji materiałów niebezpiecznych, ich właściwości fizycznych oraz chemicznych,
  • specyfiki zbiorników transportowych, montowanych na cysternach, naczepach lub przyczepach,
  • ujednoliconych oznaczeń materiałów niebezpiecznych, stosowanych w myśl konwencji ADR,
  • charakterystyki akcesoriów użytkowanych w procesie napełniania i opróżniania zbiorników,
  • procedur obsługi cysterny z wykorzystaniem nalewaków, uwzględniających działania robocze oraz kontrolne.

Zajęcia praktyczne pozwalają Kursantom przekuć wiedzę pozyskaną w trakcie wykładów w umiejętność efektywnego posługiwania się nalewakami. Uczą też nawyków niezbędnych w pracy operatora N/O, uwzględniających m. in. dochowywanie względów bezpieczeństwa czy bezzwłoczne reagowanie na stan określonego zagrożenia.

OSK Filip – Białystok i nie tylko

Kurs na nalewaki kończy organizowany na terenie naszych obiektów egzamin TDT. Jak pokazują statystyki, już pierwsze próby uzyskania bezterminowych kwalifikacji ADR w przypadku doskonałej większości naszych Kursantów zostają zwieńczone sukcesem.

Dlatego zachęcamy serdecznie do nadsyłania zgłoszeń na najbliższe szkolenie na nalewaki NO TDT! Ze swojej strony gwarantujemy korzystne ceny, dogodne terminy zajęć oraz pełne zaangażowanie naszych wykładowców!

TOP