Psychotesty dla kierowców pojazdów służbowych kategorii B pozwalają ocenić, czy osoba wykonująca określone obowiązki służbowe może bez przeszkód prowadzić pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w tym poszczególne samochody osobowe, auta dostawcze, czy ciągniki rolnicze oraz inne ujęte w tej właśnie kategorii prawa jazdy.

Właściwości psychotestów dla kierowców pojazdów służbowych kategorii B

Działania w zakresie psychotestów dla osób prowadzących pojazdy służbowe kategorii B, a niebędących kierowcami zawodowymi, realizowane są w pracowni psychologicznej działającej przy naszym Ośrodku Kształcenia Kierowców FILIP. Doświadczenie w przeprowadzaniu badań psychotechnicznych pozwala nam oferować wysoką jakość usług oraz rzetelne i terminowe prowadzenie pracowni.

Psychotesty skierowane są do licznych grup zawodowych, dlatego nie sposób wymienić każde stanowisko, natomiast bardziej ogólnie można te osoby podzielić jak poniżej:

  • kadra kierownicza – osoby na stanowiskach kierowniczych, gdzie określone obowiązki wymagają wyjazdów służbowych,
  • przedstawiciele handlowi – reprezentanci tego zawodu pracujący w terenie i podróżujący w tym celu służbowym autem,
  • przedstawiciele medyczni i naukowi – tutaj także najczęściej użytkowane są pojazdy służbowe kategorii B,
  • inne osoby korzystające z samochodów w celach służbowych – jeżeli dana funkcja lub stanowisko wymaga podróżowania autem służbowym.

Oferujemy badania psychotechniczne wstępne oraz okresowe w pełnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi normami, w tym zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Psychotesty dla kierowców samochodów służbowych Białystok

Badania psychotechniczne w praktyce, czyli psychotesty krok po kroku

Początkiem psychotestów dla kierowców pojazdów służbowych kategorii B jest wstępna rozmowa z psychologiem, rodzaj wywiadu psychologicznego. Psycholog dobiera wtedy również metody badania zależnie od celu osoby zgłaszającej się na psychotesty, a następnie przystępuje do kolejnych etapów, objaśniając ich znaczenie.

Najpierw kierowca wypełnia specjalne kwestionariusze dotyczące cech osobowości, mających również formę ankiety. Jest to część teoretyczna spotkania, po niej następuje część praktyczna, czyli testy aparaturowe, podczas których sprawdzany jest tak zwany czas reakcji oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Wynik całej konsultacji psychologicznej wydawany jest na piśmie i określa możliwości danej osoby pod kątem kierowania autem służbowym.

Jak się przygotować do psychotestów dla kierowców pojazdów służbowych kategorii B?

Przed przystąpieniem do psychotestów warto zadbać o własne zdrowie i samopoczucie, przespać optymalną dla siebie ilość godzin w nocy, zrezygnować z alkoholu na 48 godzin przed badaniem. Badania takie nie mają określonego terminu ważności, natomiast jeżeli psychotesty poprzedzają wizytę u lekarza medycyny pracy, zwyczajowo wykonuje się je co 3 lata, chyba, że lekarz ten zaleci inaczej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z OSK FILIP, udzielimy szczegółowych informacji.

TOP