Któż z nas nie marzył w przeszłości o karierze strażaka? Nasze kursy strażackie stanowią najlepszy wstęp do pracy na tym stanowisku. Są również świetną okazją dla osób zatrudnionych już w straży pożarnej do poszerzenia własnych umiejętności. W końcu ratowanie życia ludzkie nie polega wyłącznie na operowaniu pompami pożarniczymi.

Kursy strażackie a UDT

Technika pożarnicza w dzisiejszych czasach uwzględnia szereg elektronarzędzi, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu ratowniczego. Znajdują się wśród nich urządzenia objęte niejednokrotnie nadzorem UDT, których obsługa wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień. Zaliczamy do nich m.in.:

Kursy strażackie, pozwalające zdobyć omawiane uprawnienia, są szczególnie polecane przyszłym strażakom, którzy pragną zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w zawodzie. Cykl szkoleniowy został podzielony na bloki programowe, przynależne urządzeniom różnych kategorii.

Nauka odbywa się w dni robocze lub w weekendy, stąd nie koliduje ona z codziennymi obowiązkami zawodowymi Kursantów.

To jednak nie wszystkie korzyści wynikające ze współpracy z OSK Filip.

Kurs strażacki dla osób z Białegostoku

Kursy strażackie – sprawnie, zwięźle i na korzystnych warunkach

Jak wiadomo, każdy strażak powinien móc się pochwalić dobrym zdrowiem. Uczestnicy kursu strażackiego zdobędą więc zapewne bez większego trudu orzeczenia lekarskie, dopuszczające do obsługi pił mechanicznych, żurawi czy podestów ruchomych. Dlaczego jest to tak istotne?

Wykonywane na terenie naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców badania z zakresu medycyny pracy stanowią jeden z warunków przystąpienia do kursów strażackich. Drugim warunkiem jest ukończenie 18 roku życia, trzecim zaś poziom wykształcenia (lub doświadczenia):

  • piły mechaniczne – wykształcenie podstawowe,
  • podesty ruchome – j/w,
  • żurawie samojezdne i HDS – zasadnicza szkoła zawodowa lub tytuł wykwalifikowanego robotnika zbliżonego zawodu i jednomiesięczne doświadczenie w obsłudze żurawia z grupy II Ż.

W trakcie kursu strażackiego Kursanci są zaznajamiani z zagadnieniami teoretycznymi, biorą też udział w zajęciach praktycznych, mających przygotować ich do skutecznego, a zarazem bezpiecznego posługiwania się urządzeniami wielu producentów. W tym celu udostępniamy im szeroki park maszynowy, którego obsługa odbywa się pod okiem naszych instruktorów, posiadających wieloletni staż dydaktyczny. Warsztaty są przeprowadzane na terenach specjalistycznych poligonów ćwiczebnych.

Każdy blok kursu strażackiego kończy egzamin zdawany przed komisją powoływaną przez UDT bądź IMBiGS (tu: kurs na pilarza). Co istotne, wszystkie egzaminy odbywają się na terenie OSK Filip, a Kursanci mogą liczyć na naszą pomoc w gromadzeniu i wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego czy też wpisu do księgi operatora maszyn roboczych.

Nasze kursy strażackie to nie tylko atrakcyjne ceny i dogodna lokalizacja w Wysokiem Mazowieckiem (nieco ponad 50 km od Białegostoku). To również szansa na realizację marzeń, której nie wypada sobie odmawiać.

TOP