Ukończenie kursu prawa jazdy kat. C, C+E lub D w naszym ośrodku otwiera drogę do uzyskania uprawnień niezbędnych w pracy kierowcy zawodowego. Nasi Kursanci, w zależności od wieku, mogą przystąpić do szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej bądź kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, a następnie uzupełnić je o kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej – niezbędnik w branży transportowej

Zdobycie świadectwa kwalifikacji zawodowej staje się przedmiotem uwagi coraz większego grona potencjalnych kierowców. Decydują o tym godziwe zarobki w branży transportowej oraz charakter pracy dalece odbiegający od typowo biurowej codzienności.

Z poczynionych przez nas obserwacji wynika, że zaledwie ok 1% Kursantów nie decyduje się zdobywać dodatkowych kwalifikacji po zdaniu egzaminu na prawo jazdy kategorii CE czy choćby D.

W OSK FILIP kurs na przewóz osób i rzeczy można rozpocząć tuż po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów z określonej grupy (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E) lub po ukończeniu stosownego szkolenia. W ostatniej z wymienionych sytuacji niezbędne jest jednak przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez placówkę szkoleniową.

Aby móc wziąć udział w kursie na przewóz rzeczy w formie skróconej (tu: kwalifikacja wstępna przyspieszona), kierowcy z ogólnie rozumianej kat. C muszą legitymować się wiekiem przynajmniej 21 lat.

Z kolei kierowcy zasiadający za kółkiem pojazdów przynależnych kat. D, chcący zdecydować się na przyspieszony kurs na przewóz osób, muszą liczyć przynajmniej 23 lata. Osobom niespełniającym kryterium wieku pozostaje ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej w pełnym wymiarze.

Kurs szkoleniowy dla zawodowych kierowców Białystok

Zobowiązania i perspektywy kierowcy zawodowego

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest przyznawane na podstawie wyników egzaminu zdawanego pod okiem komisji wojewódzkiej. Nasi Kursanci mają pod tym względem komfort zasiadania w ławach znanych im już ze szkolenia, gdyż proces egzaminowania odbywa się na terenie naszego OSK FILIP.

Uprawnienia kierowcy zawodowego wymagają odnowienia po upływie 5 lat od daty ich nadania. Oznacza to konieczność odbycia 35-godzinnego szkolenia okresowego kierowców oraz poddania się psychotestom.

Dysponowanie świadectwem kwalifikacji zawodowej nie wyklucza możliwości dalszego doskonalenia zawodowego. Kierowcy, którzy ukończyli kurs na przewóz osób mogą wziąć zatem udział w zajęciach w wersji skróconej (tu: kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – 35 godzin zajęć).

Ta sama zależność dotyczy oczywiście Absolwentów kursu na przewóz rzeczy. Jedyne kryterium, o jakim trzeba tutaj pamiętać dotyczy niezmiennie wieku:

  • osoby, które nie ukończyły 23 roku życia mogą kierować wyłącznie pojazdami z grupy D1 i D1+E
  • osoby poniżej 21 roku życia są dopuszczone jedynie do pojazdów kat. C1 i C1+E

Alternatywą dla młodszych kierowców pozostaje kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w formie standardowej, liczący 70 godzin zajęć.

OSK FILIP znani na całym Podlasiu

Kursy na prawo jazdy większości kategorii, szkolenia zawodowe kierowców, szkolenia UDT, kursy obsługi maszyn budowlanych oraz wiele innych pozycji dydaktycznych – oto nasza oferta, skierowana do mieszkańców takich miast, jak Białystok, Zambrów, Pisz, Brańsk, Ostrów Mazowiecka, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Sejny, Bielsk Podlaski, Grajewo.

Zajęcia prowadzimy w trybie dziennym oraz weekendowym, posiadamy własną flotę pojazdów szkoleniowych, która jest do pełnej dyspozycji naszych kursantów.

Nasza kadra pedagogiczna ma doświadczenie w kształceniu efektywnym, tzn. takim, które nie wywołuje potrzeby zdawania egzaminów poprawkowych.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na najbliższy kurs na przewóz osób i rzeczy.

TOP