Nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców funkcjonuje od wielu lat, wciąż powiększając zasięg działania. O naszej fachowości zdążyli się już przekonać m.in. mieszkańcy Brańska, na rzecz których mieliśmy przyjemność prowadzić kursy na prawo jazdy. Równie pozytywnie postrzegają nas zresztą Absolwenci OSK FILIP z innych podlaskich miast.

Prawo jazdy wg standardów OSK FILIP dla kursantów z Brańska

Niezależnie od ilości zajęć teoretycznych, przypisanych poszczególnym kursom prawa jazdy, zawsze staramy się przekładać artykuły, paragrafy i definicje oznaczeń drogowych na sytuacje z życia codziennego kierowcy. Prawo jazdy nie jest przecież kolejnym załącznikiem urzędowym, lecz dokumentem nadających realne uprawnienia.

Nie wywieramy presji na naszych Kursantach ani tym bardziej nie polecamy im analizowania co trudniejszych zagadnień we własnym zakresie. Wręcz przeciwnie – zapewniamy im własne materiały dydaktyczne, które stanowią wypadkową wytycznych ustawowych oraz naszych własnych doświadczeń życiowych i pedagogicznych. Chętnie odpowiadamy na dodatkowe pytania lub cofamy się do zakresu materiału, który wzbudził wątpliwości.

Kurs na prawo jazdy w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców stanowi też szansę poznania od podszewki dokładnie takich pojazdów, jakimi posługują się egzaminatorzy WORD-u w Łomży. Czy to manewry na placu (mamy ich aż trzy), czy jazda po mieście, każdy szczegół jest istotny w kontekście przyszłego egzaminu. Dlatego warto już na samym początku kursu prawa jazdy maksymalnie zwiększyć swoje szanse na sukces w pierwszym terminie.

Kursanci z Brańska zdający prawo jazdy

Jaki kurs prawa jazdy można ukończyć z naszym OSK?

Oczywiście wskazane jest tu posługiwanie się liczbą mnogą, ponieważ najpopularniejszy kurs prawa jazdy, przypisany samochodom osobowym, to zaledwie ułamek naszej oferty.

Za pośrednictwem OSK FILIP najmłodsi kierowcy mogą zyskać uprawnienie do kierowania motorowerami (prawo jazdy kat. AM od 14 lat), a ich 16-letni koledzy zdobyć prawo jazdy kat. A1 (motocykle o ograniczonej pojemności) lub prawo jazdy B1 (czterokołowce).

Przed 18-latkami otwierają się już znacznie szersze perspektywy, mogą oni bowiem przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. A2 (motocykle o ograniczonej mocy) bądź pójść za głosem większości, wybierając prawo jazdy kat. B.

Również dla 18-latków ustawodawca przewidział prawo jazdy kategorii BE, uprawniające do kierowania zespołami pojazdów, złożonymi w przyczepy oraz:

  • samochodu z grupy B,
  • ciągnika rolniczego,
  • pojazdu wolnobieżnego.

Jest to doskonała alternatywa dla rolników, którzy w ramach prawa jazdy kat. T nie mogą kierować pojazdami samochodowymi.

Po ukończeniu szkolenia kwalifikacji wstępnej, 18-letni posiadacze prawa jazdy kat. B mogą również podążyć w stronę DMC powyżej 3,5 t i przystąpić do kursu na kategorię C, a następnie kursu prawa jazdy CE.

Analogiczne wymogi stawia się przed 21-latkami aspirującymi do miana kierowców autobusów (tu: prawo jazdy kat. D). Z kolei 20-latkowie dysponujący od przynajmniej 2 lat prawem jazdy A2 mają możliwość przesiąść się na szybsze motocykle, przypisane prawu jazdy kat. A.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego kursu na prawo jazdy, zachęcamy do odwiedzenia nas w Brańsku lub przesyłania zapytań drogą elektroniczną.

TOP