ADR to oznaczenie materiałów niebezpiecznych, nawiązujące do nazwy konwencji przyjętej w Genewie w 1957 r. przez 9 państw. Przewóz materiałów niebezpiecznych w Polsce zyskał standard europejski w 1975 r., gdy nasze władze zdecydowały się ratyfikować omawianą uchwałę. Obecnie znormalizowane przepisy ADR obowiązują w niemal 100 krajach.

Przewóz materiałów niebezpiecznych a doradca ADR

Dziedzina przewozu materiałów niebezpiecznych wykracza dalece poza sferę działania samych tylko kierowców. W myśl wymienionej na wstępie konwencji, od 2003 r. wszystkie przedsiębiorstwa, których państwa macierzyste dokonały jej ratyfikacji są zobowiązane do współpracy z doradcą ADR w momencie organizacji transportu tego typu.

Dotyczy to zarówno przewoźnika, jak też nadawcy i odbiorcy.

Doradcą ADR może zostać osoba, która:

 • ukończyła 21 rok życia,
 • posiada wyższe wykształcenie,
 • nie była w przeszłości karana za przestępstwa umyślne.

Oczywiście wykonywanie podobnego zawodu nie może się obyć bez dysponowania odpowiednimi kompetencjami, a ich uzyskanie nie należy do zadań najłatwiejszych.

Kurs obejmuje 44 godziny zajęć lekcyjnych, poświęconych teorii oraz ćwiczeniom.

Ze względu na szerokie spektrum tematów dyskutowanych w trakcie wykładów, jest on podzielony na część ogólną i specjalistyczną.

Szkolenie ze znajomości ADR Białystok

Doradca ADR w wydaniu ogólnym i specjalistycznym

Pierwsza część szkolenia dla doradcy ADR uwzględnia tematykę:

 • zasad sporządzania dokumentacji,
 • klasyfikacji materiałów niebezpiecznych,
 • kompetencji uczestników transportu, weryfikacji ich działań oraz konsekwencji wynikających z niedostosowania się do obowiązujących norm,
 • krajowych i międzynarodowych regulacji w dziedzinie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Druga część szkolenia z nich rozszerza zakres podstawowy o zagadnienia z dziedziny:

 • przepisów regulujących transport drogowy,
 • zagrożeń towarzyszących transportowi materiałów niebezpiecznych oraz sposobów niwelowania skutków ewentualnych wypadków,
 • specyfiki różnych typów pojazdów transportowych, również w kontekście załadunku i rozładunku,
 • szkoleń osób biorących bezpośredni udział w przewozie materiałów niebezpiecznych.

Końcowe formalności przy kursie ADR

Analogicznie do przebiegu kursu dla doradcy ADR, egzamin również składa się z części ogólnej i specjalistycznej. Dodatkowo kandydaci są również zobowiązani do rozwiązania zadania praktycznego.

W przypadku osiągnięcia niezbędnego minimum w postaci 80% poprawnych odpowiedzi, właściwy organ Transportowego Dozoru Technicznego wpisuje nazwisko kandydata na listę doradców bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ADR, wydając mu jednocześnie stosowne świadectwo.

Uprawnienia doradcy ADR są ważne przez kolejnych 5 lat, a następnie wymagają ukończenia kursu doskonalącego (oraz zdania kolejnego egzaminu TDT).

Doradztwo ADR w Białymstoku

Istnieje jednak możliwość realizacji przewozu materiałów niebezpiecznych bez konieczności przebywania specjalistycznych kursów, przystępowania do egzaminów i odnawiania co rusz posiadanych kwalifikacji. W tym celu wystarczy zdać się na specjalistyczne doradztwo ADR, które stanowi część naszej oferty.

Działamy na rzecz instytucji i firm z rejonów Białegostoku oraz innych miast województwa podlaskiego.

Udzielamy doraźnych konsultacji, opracowujemy plany przejazdu, sprawujemy nadzór nad poprawnością realizacji usługi transportowej, a w przypadku współpracy stałej zapewniamy preferencyjne warunki.

Zachęcamy do wykonywania przewozu materiałów niebezpiecznych właśnie z naszym udziałem.

TOP