Walec może być wykorzystywany dwojako: do zagęszczania gruntów lub mas nawierzchniowych w trakcie przykładowych robót drogowych. Nasz kurs na walec drogowy przygotowuje do pracy z maszynami kl. III, czyli nieprzekraczającymi 18 ton. To zdecydowanie najpopularniejsza grupa walców, nieodzownych w branży drogowej, budowlanej czy w przemyśle wydobywczym.

Kurs operatora walca drogowego – nie tylko dla doświadczonych

Ze względu na nazwę walec drogowy, na wstępie należy odróżnić poruszanie się walcem po drogach publicznych od jego obsługi na terenie objętym pracami. Zgodnie z polskim prawodawstwem, zasiadać za kółkiem walca drogowego mogą wszyscy posiadacze prawa jazdy kat. B oraz T, ponieważ jest on pojazdem wolnobieżnym.

Do obsługi walca przy wspomnianych już robotach ziemnych wymagane jest z kolei ukończenie kursu operatora walca drogowego, zdanie egzaminu państwowego i dysponowanie książką operatora maszyn roboczych.

Obsługa walca nie wymaga zatem posiadania jakiegokolwiek prawa jazdy, pod warunkiem, że zostanie on dostarczony na miejsce prac przez osobę legitymującą się takim dokumentem.

Wbrew pozorom, kurs na walec drogowy nie jest przeznaczony wyłącznie dla osób posiadających staż w obsłudze maszyn. Jego uczestnikami mogą zostać wszyscy 18-latkowie z co najmniej podstawowym wykształceniem, którzy przejdą pomyślnie określone badania w zakresie medycyny pracy (w naszym Ośrodku Szkolenia FILIP są one wykonywane na miejscu).

Jak zatem widać, kurs operatora walca drogowego to wyjątkowo prosta metoda kształtowania własnej ścieżki kariery, dostępna dla większości zainteresowanych.

Szkolenie z prowadzenia walca drogowego Białystok

Kurs na walec drogowy w OS Filip

Kurs na walec drogowy kl. III składa się z 98 godzin zajęć teoretycznych oraz 34 godzin zajęć praktycznych.

Wykłady przybliżają Kursantom m.in. specyfikę budowy walców, zasady ich działania oraz sposoby obsługi, zależne od charakteru podejmowanych zadań. Zajęcia praktyczne, realizowane na terenach naszych poligonów ćwiczebnych, przygotowują z kolei do pracy w zróżnicowanych warunkach. W ich trakcie instruktorzy wskazują też, jak najefektywniej zażegnywać wszelkie sytuacje kryzysowe, które na obszarze działań ciężkiego sprzętu stanowią częste zjawisko.

Po ukończeniu cyklu szkoleń, Kursanci przystępują do egzaminu z praktyki i teorii, zdawanego w OSK Filip pod nadzorem komisji z up. Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn w Warszawie. Pozytywny wynik jest jednoznaczny z uzyskaniem tzw. niebieskiej książeczki operatora maszyn roboczych oraz świadectwa IMBiGS.

Nasz Ośrodek Szkolenia wykształcił już niejednego kierowcę zawodowego czy operatora maszyn roboczych z Białegostoku, Łomży, Grajewa, Zambrowa oraz innych rejonów Podlasia.

Możemy się poszczycić kadrą instruktorską z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym i sukcesami w postaci wysokiej średniej zdawalności uczestników naszych kursów (w tym kursu operatora walca drogowego). Dlatego też zachęcamy do nadsyłania kolejnych zgłoszeń!

TOP