Kurs na wózki widłowe zajmuje niezmiennie wysokie pozycje w rankingach popularności szkoleń UDT. Kierowaniem wózkiem widłowym jest relatywnie proste, a korzyści wynikające z posiadania dodatkowych kwalifikacji w żadnym stopniu nie przystają do ceny szkolenia.

Potwierdzają to choćby magazynierzy posiadający tego typu uprawnienia.

Szkolenia na wózki widłowe – to się opłaca!

Najczęściej szkolenia nasze szkolenia wybierają osoby zatrudnione już w centrach logistycznych, fabrykach czy sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie duże przestrzenie magazynowe wymuszają stosowanie specjalistycznego sprzętu. Nieco rzadziej uprawnienia decydują się zdobywać odbiorcy z wolnego rynku, usiłujący nakreślić dopiero swoją przyszłą ścieżkę kariery.

Inną grupą zainteresowanych kursami są osoby bezrobotne, które trafiają do placówek szkoleniowych za poleceniem urzędów pracy.

Skąd tendencja do przeznaczania funduszy państwowych właśnie na ten cel? Wynika to oczywiście z rachunku ryzyka inwestycji, które w tym przypadku jest znikome. Wobec nieustannego wzrostu branży TLS (transport, logistyka, spedycja), o pracę w zawodzie operatora wózka widłowego nie jest tak trudno, jak jeszcze kilka lat temu.

Również wymogi stawiane kandydatom (18 lat, orzeczenie lekarskie, wykształcenie podstawowe) nie należą do wygórowanych.

Ukończenie kursu na wózki jezdniowe, popularnie zwane widlakami, pozwala zatem uzyskać fachową wiedzę oraz umiejętności w krótkim czasie. Przekłada się to oczywiście na istotną poprawę pozycji zajmowanej dotychczas na rynku pracy.

Kurs na wózki widłowe Białystok

Kurs na wózki jezdniowe w dużym zbliżeniu

Proponowany przez nas kurs na wózki jezdniowe obejmuje tematykę najpopularniejszych typów pojazdów danej kategorii. Jako że coraz częściej są one zasilane gazem propan-butan, w ramach szkolenia uzupełniamy również wiedzę Kursantów o zagadnienia bezpiecznej wymiany butli LPG.

Ponadto szkolimy z zakresu:

  • budowy oraz zasad działania wózków widłowych,
  • procedury postępowania operatora wózka na każdym etapie obsługi,
  • zasad ładunkozawstwa,
  • przepisów bhp, UDT i ppoż.,

Nie mniej ważna dla skuteczności szkolenia na wózki widłowe jest część praktyczna, która polega na nauce jazdy oraz obsługi zespołu roboczego pojazdu. Po przebyciu kursu, jego uczestnicy przystępują do egzaminu teoretyczno-praktycznego. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymują oni bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, ważne na terenie całej Unii Europejskiej oraz państw należących do EFTA.

Zapraszamy wszystkich chętnych z okolic Łomży, Sejn, Brańska, Białegostoku oraz innych podlaskich miast do ubiegania się o uprawnienia UDT w Ośrodku Szkolenia FILIP. Oferujemy atrakcyjne ceny, nowoczesne metody szkolenia oraz własne zaplecze lokalowo-techniczne.

Udostępniamy też gabinety naszej pracowni psychologicznej, gdzie w dogodnych terminach można wykonać psychotesty na wózek widłowy.

TOP