Obecnie coraz częściej wózki widłowe są wyposażane w instalacje LPG dla obniżenia kosztów eksploatacji. Jak wiadomo, zapasy propan-butanu muszą być regularnie uzupełniane. Osoby bez ukończonego kursu, które nie posiadają właściwego certyfikatu, w świetle prawa nie mogą się jednak podejmować tego zadania.

Kurs wymiany butli gazowych dla operatorów wózków widłowych

Czynność wymiany butli LPG oraz samo użytkowanie wózka widłowego, wyposażonego w instalację gazową, wymaga od jego operatora szczególnej uwagi. Przy braku ostrożności, nietrudno bowiem o tragedię, która może skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią bezpośrednio zainteresowanego oraz jego współpracowników.

U podstaw kursu wymiany butli gazowych leży więc przede wszystkim wpajanie Kursantom elementarnych zasad bezpieczeństwa. Drugie, równie istotne miejsce zajmują technikalia, takie jak specyfikacja różnych rodzajów butli gazowych, metodologia ich poprawnej wymiany oraz sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Całe szkolenie można ukończyć w ciągu jednego dnia, gdyż czas przewidziany na analizę zagadnień teoretyczno-praktycznych oraz przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu wynosi zaledwie 8 godzin.

Szkolenie z wymiany butli gazowej Białystok

Kurs wymiany butli gazowych pod okiem specjalistów z OSK Filip

Proponowany przez nas kurs wymiany butli prowadzą specjaliści z dziedziny szkolenia przyszłych operatorów maszyn roboczych różnych kategorii. Aby wziąć w nim udział, wystarczy udokumentować ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie co najmniej wykształcenia podstawowego. Ostatnim istotnym warunkiem jest pozytywna opinia lekarza medycyny pracy, lecz w tym przypadku Kursanci wykonują zazwyczaj badania na miejscu, w naszym ośrodku.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że kurs traktujemy jako nieodpłatną część szkolenia na wózki widłowe, które organizujemy w regularnych odstępach czasu, na rzecz Odbiorców z wielu podlaskich miast (m.in. z Białegostoku, Sejn, Łomży czy Brańska). Uzyskanie uprawnienia na wózki widłowe nie stanowi szczególnego problemu, o ile Kursanci zostaną odpowiednio przygotowani do egzaminu przeprowadzanego przez komisję z ramienia UDT.

W przypadku Ośrodka Szkolenia Kierowców FILIP procent zdawalności zdecydowanie zawyża średnią rejestrowaną na terenie całego Podlasia, dlatego zachęcamy do składania zgłoszeń drogą telefoniczną, e-mailową lub bezpośrednią, w naszej siedzibie. Zarówno szkolenie z wymiany butli, jak i kurs na wózki jezdniowe to doskonała inwestycja we własną karierę zawodową!

TOP