Jeszcze do niedawna uzyskanie uprawnień kierowcy zawodowego wiązało się jedynie z koniecznością ukończenia kursu na przewóz osób i rzeczy. Obecnie wszyscy świeżo upieczeni posiadacze prawa jazdy kat. C lub D (oraz ich pochodnych) są zobowiązani do uczestnictwa w kursie kwalifikacji wstępnej bądź kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kwalifikacja wstępna: na drodze ku zawodowstwu

Na wstępie warto zaznaczyć, że ci kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C do 10.09.2009 r. lub prawo jazdy kat. D do 10.09.2008 r. nie muszą uczęszczać na kurs kwalifikacji wstępnej. Zgodnie ze znowelizowanymi uregulowaniami, są oni zobowiązani wyłącznie do odbycia szkolenia okresowego kierowców, a następnie wymiany prawa jazdy.

Ostatni termin przewidziany dla dokonania wspomnianej czynności minął 10.09.2014 r. i dotyczył kierowców kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy w latach 2006-2009. Wszyscy pozostali kierowcy zawodowi mieli obowiązek zaktualizowania dokumentu prawa jazdy już w latach wcześniejszych. Jeśli więc komuś umknęła kluczowa dla jego uprawnień data, powinien czym prędzej odbyć szkolenie okresowe kierowców zawodowych.

Oczywiście do czasu uzyskania wpisu kodu 95 do prawa jazdy nie można podejmować się wykonywania swojej profesji.

Program szkolenia kwalifikacji wstępnej został stworzony z myślą o kierowcach, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku 23 lat (kat. D) oraz 21 lat (kat. C), a chcieliby podjąć pracę zarobkową, związaną z transportem osób lub rzeczy. Nawet tutaj zostały jednak narzucone pewne obostrzenia:

  • kurs na przewóz rzeczy – 18-21 lat,
  • kurs na przewóz osób – 21-23 lata.

Teoretycznie absolwenci kursu na kategorię C lub D mogą też ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. W takiej sytuacji pozostanie im jednak zasiadać za kierownicą aut o mniejszym tonażu (do 7 ton) lub mniejszej ilości miejsc siedzących (do 17) – aż do uzyskania odpowiedniego wieku.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej Białystok

Kurs na przewóz osób i rzeczy w OSK Filip

Niezależnie od kategorii ukończonego kursu prawa jazdy, kwalifikacja wstępna w pełnej formule składa się z 280 godzin zajęć. Lwia ich część, bo aż 260 godzin, jest poświęcanych teorii, a pozostałe 20 praktyce.

Kursanci przygotowują się do przejścia na zawodowstwo m.in. za kierownicą ciągnika siodłowego marki MAN (opcjonalnie z przyczepą centralnoosiową) lub autobusu Neoplan. Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach miejskich i specjalnych.

Zarówno kurs na przewóz rzeczy, jak i kurs na przewóz osób kończy się egzaminem teoretycznym, składającym się łącznie z 30 pytań (20 dla części podstawowej i 10 dla specjalistycznej). Warunkiem uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej jest udzielenie 16 poprawnych odpowiedzi w ramach części podstawowej oraz 5 w części specjalistycznej. Egzamin przeprowadza komisja oddelegowana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i odbywa się on na terenie OSK Filip.

Szkolenia kwalifikacji wstępnej organizujemy regularnie, wymagając od Kursantów jedynie:

  • legitymowania się odpowiednim wiekiem lub osiągnięcia go w trakcie kursu,
  • posiadania prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E, C, C+E, C1, C1+E lub zaświadczenia o zdanym egzaminie państwowym,
  • orzeczenia lekarza medycyny pracy oraz psychologa.

Dla ułatwienia, wszelkie wymagane prawem badania oraz psychotesty dla kierowców również można wykonać w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców FILIP. Zapraszamy!

TOP