Opracowany wg wytycznych UDT kurs na wciągarki i wciągniki powinien zapewniać możliwość uzyskania uprawnień zarówno z zakresu I W, jak też II W. O ile zasady funkcjonowania cięgników obu grup są mocno zbliżone, tak zdanie egzaminu na kategorię I W zapewnia możliwość obsługi wspomnianych urządzeń również z kabiny.

Kurs na wciągarki dla magazyniera, mechanika i nie tylko

Wciągarka jest często mylona z wciągnikiem ze względu na zbliżone nazewnictwo. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do wykorzystania różnych elementów nośnych: osobnej ramy w przypadku wciągarki oraz obudowy urządzenia w przypadku wciągnika. Sam kurs obejmuje więc naukę obsługi obu typów cięgników, służących w istocie temu samemu celowi.

W zależności od zastosowania, wyróżniamy najbardziej uniwersalne cięgniki hakowe oraz cięgniki specjalne (np. lejnicze, hartownicze, kafarowe, kleszczowe, kolumnowe, kuzienne). Zdecydowanie najczęściej są one wykorzystywane w przemyśle, gdzie transport towarów ciężkich, półfabrykatów czy wreszcie surowców nie mógłby się odbywać bez udziału elektrotechniki.

Wciągarki i wciągniki to także niezbędnik branży transportowej, budowlanej, warsztatowej.

Co ważne, osoby zainteresowane przystąpieniem do kursu na wciągarki nie muszą spełniać szczególnie wyśrubowanych warunków.

Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, pełnoletniość oraz pozytywna opinia lekarza medycyny pracy, by wziąć udział w szkoleniu z wybranego zakresu.

Szkolenie z obsługi wyciągarki Białystok

Kurs na wciągarki kat. I W i II W

Jak każde urządzenie transportu bliskiego, tak również cięgniki wymagają przede wszystkim dużej biegłości w obsłudze ze strony operatora. Wszelka niekompetencja, niedotrzymywanie zasad bhp, postępowanie wbrew instrukcjom czy nadmierne przeciążanie konstrukcji może mieć bowiem fatalne następstwa.

Wciągarki i wciągniki są użytkowane w miejscach o podwyższonym stopniu ryzyka, stąd kurs na wciągarki musi uwzględniać nie tylko procedury standardowej eksploatacji, ale również działania w sytuacjach kryzysowych. W żołnierskim skrócie, tak właśnie wyglądają metody dydaktyczne stosowane w Ośrodku Szkolenia FILIP.

Stawiamy na wzmożoną naukę obsługi cięgników różnych typów, nie zapominając jednak o przekazaniu Kursantom w przystępnej formie wszelkich zagadnień teoretycznych.

Dysponujemy własnym parkiem maszynowym oraz poligonem ćwiczebnym, wykłady prowadzimy w wygodnych, przystosowanych dla dużych grup salach. Udostępniamy też przestrzeń niezbędną dla przeprowadzenia egzaminu teoretyczno-praktycznego, który odbywa się przy udziale komisji powoływanej przez odpowiedni UDT.

Nasz kurs z założenia kończy wydanie Kursantowi zaświadczenia kwalifikacyjnego, na podstawie którego może on obsługiwać urządzenia z kat. I W lub II W. Dlaczego z założenia? Przypadki nieuzyskania podobnych uprawnień przy pierwszym podejściu należą do rzadkości wśród Absolwentów OSK FILIP.

Nie wahamy się zatem zachęcać kolejnych zainteresowanych do poszerzania kwalifikacji właśnie z naszą pomocą. Tereny naszego działania obejmują aż trzy województwa (a w nich miasta m.in. Pisz, Ostrów Mazowiecka, Łomża, Białystok), a terminy zajęć ułatwiają efektywną naukę. Zapraszamy!

TOP