Podobnie jak wszystkie zawody obarczone zwiększonym stopniem ryzyka, tak i profesja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wymaga określonych predyspozycji. Psychotesty do ochrony mają więc rozstrzygnąć, kto istotnie powinien mieć możliwość dysponowania zwiększonymi kompetencjami względem ochroniarzy niekwalifikowanych.

Psychotesty do ochrony. Środki przymusu bezpośredniego

Wbrew obiegowym opiniom, każdy pracownik ochrony – czy to kwalifikowany, czy niekwalifikowany – ma możliwość wylegitymowania osób przebywających na podległym mu terenie. Gdy wylegitymowany okaże się przebywać tam bezprawnie, zostanie poproszony o opuszczenie obiektu. W razie sprzeciwu, który będzie jednoznaczny z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego, ochroniarz może zatrzymać nieproszonego gościa do czasu pojawienia się policji.

W przypadku kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej dopuszcza się natomiast stosowanie w takich sytuacjach technik obezwładnienia oraz środków przymusu bezpośredniego (tu: kajdanki, pałka służbowa, gaz pieprzowy, paralizator). Ponadto tzw. KPOF może czynnie przeciwdziałać niszczeniu mienia na terenie obiektu, udaremniać ataki na pracującą tam kadrę, uskuteczniać pościgi oraz podejmować szereg innych działań. Zważywszy zatem na szerokie spektrum jego uprawnień, badania pracowników ochrony wydają się tym bardziej zasadne.

W końcu mamy tu do czynienia z zawodem szczególnego ryzyka, ale również szczególnego zaufania.

Psychotesty dla pracowników ochrony fizycznej Białystok

Badania pracowników ochrony na podlasiu

Spośród wielu pracowni psychologicznych z rejonów Białegostoku, ta działająca przy Ośrodku Szkolenia Kierowców FILIP cieszy się szczególnym uznaniem z uwagi na korzystne ceny badań oraz krótkie terminy oczekiwania.

Psychotesty do ochrony, przeprowadzane przez naszych lekarzy, trwają od 1,5 do 2 godzin.

Zdarzają się oczywiście przypadki, gdy badania pracowników ochrony wykraczają poza wskazany czas, jednak są one z reguły zarezerwowane dla osób z określoną historią chorób.

Czego konkretnie należy się spodziewać, udając się do naszej pracowni psychologicznej?

Badania ogólnego (słuch, wzrok, równowaga, motoryka, stan układu krążenia oraz układu nerwowego), krótkiego badania psychiatrycznego oraz badania stricte psychologicznego. Większość zadań sprowadza się tutaj do formuły ankiety bądź wywiadu przeprowadzanego przez lekarza specjalistę. W razie weryfikacji pozytywnej, badany otrzymuje na końcu orzeczenie, które uprawnia go do piastowania funkcji kwalifikowanego pracownika ochrony przez okres 3 lat. Jeśli uzyska on jednak niekorzystny wynik w testach, ma możliwość przystąpienia do nich ponownie.

Psychotesty ochrony fizycznej nie zaliczają się do szczególnie skomplikowanych. Przy odpowiedniej koncentracji oraz braku wyraźnych przeciwwskazań, można pokonać ten etap drogi ku zawodowstwu w ciągu jednego dnia. Rezerwacja terminów badań pracowników ochrony odbywa się w naszej siedzibie w Wysokiem Mazowieckiem oraz telefonicznie, pod numerem 694 888 897. Zapraszamy!

TOP