Choć kurs na suwnice dzieli się na dwie kategorie, najrozsądniejszym wyborem jest bez wątpienia ukończenie go dwutorowo. Dysponowanie uprawnieniami na suwnice zarówno z grupy I S, jak i II S to silny argument w ręku w momencie negocjowania podwyżki wynagrodzenia lub warunków zatrudnienia u nowego pracodawcy.

Szkolenie na suwnice I S oraz II S

Suwnice to urządzenia z kategorii dźwignic, przystosowane do przemieszczania ładunków w ramach określonego toru jazdy oraz możliwości technicznych mostu. W przeważającej mierze są one wykorzystywane w branży portowej, kolejowej, produkcyjnej oraz logistycznej.

Najbardziej charakterystyczne i najszerzej znane są duże suwnice bramowe, użytkowane w terminalach przeładunkowych, jednak maszyny te równie dobrze mogą się mieścić w niewielkich pomieszczeniach, gdzie warunki lokalowe pozwalają na montaż dźwigarów nośnych o przykładowej długości 8 m.

Szkolenie na suwnice kategorii I S pozwala obsługiwać urządzenia wyposażone w kabinę operatora. Mowa tu więc o suwnicach bramowych i półbramowych (hakowych lub specjalnych). Z kolei kurs na suwnice II S umożliwia zawiadywanie dźwignicami z poziomu roboczego.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż obsługa suwnic II S może się odbywać za pomocą przewodowego lub bezprzewodowego panelu sterowania.

Szkolenie do uzyskania uprawnień na suwnice Białystok

Jak zdobyć uprawnienia na suwnice?

Aby uzyskać uprawnienia na suwnice, konieczne jest ukończenie kursu opracowanego na podstawie wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego. Zależnie od możliwości Kursantów, trwa on od 2 do 3 dni i uwzględnia zarówno tematykę teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne, prowadzone w oparciu o wybraną kategorię urządzeń.

Nasz Ośrodek Szkolenia FILIP, zlokalizowany w Wysokiem Mazowieckiem, czyli ok. 50 km od Białegostoku, oferuje kurs na suwnice w atrakcyjnych cenach i dogodnych terminach (zajęcia prowadzimy również w weekendy). Uwzględniamy zgłoszenia osób, które:

  • ukończyły 18 rok życia,
  • dysponują dyplomem ukończenia co najmniej szkoły podstawowej,
  • zostały dopuszczone przez lekarza medycyny pracy do obsługi urządzeń z kategorii I S lub II S.

Po ukończeniu cyklu szkoleniowego, Kursanci przystępują do egzaminu przeprowadzanego przez inspektorów powołanych z ramienia UDT. Jeśli dopełnią oni niepisanej tradycji naszego ośrodka, która wiąże się z blisko stuprocentową zdawalnością przy pierwszym podejściu, otrzymają oficjalne zaświadczenie kwalifikacyjne.

Od tego momentu będą mogli już pełnoprawnie obsługiwać suwnice określonej grupy.

Kurs na suwnice to zaledwie niewielka część oferowanych przez nasz szkoleń zawodowych. Prowadzimy kursy z zakresu obsługi:

oraz wielu innych maszyn roboczych.

Specjalizujemy się także w kursach prawa jazdy wszystkich najpopularniejszych kategorii. Wiedza jest wprost proporcjonalna do możliwości, dlatego odbywając u nas szkolenie na suwnice, warto rozpatrzyć również inne opcje poszerzenia własnych kwalifikacji.

TOP