Psychotesty weryfikują predyspozycje psychofizyczne do wykonywania określonego zawodu. Prócz badania poziomu inteligencji, cech charakteru, zdolności społecznych czy odporności na stres, zwykle obejmują one również testy koordynacji ruchowej, refleksu, orientacji przestrzennej. W OSK FILIP można je przebyć szybko i w bezstresowej atmosferze.

Zasady przeprowadzania psychotestów

Choć formuła psychotestów jest stosunkowo uniwersalna, ich ostateczny kształt zależy od profesji badanego. W pierwszej, standardowej części wypełnia on ankiety oraz kwestionariusze osobowości, które dadzą lekarzowi podstawy do określenia jego profilu psychologicznego, oznaczenia poziomu spostrzegawczości czy zdolności koncentracji uwagi.

Druga część badań psychotechnicznych, przeznaczona m.in. dla operatorów maszyn i kierowców zawodowych, odbywa się już przy udziale specjalistycznej aparatury pomiarowej. Z jej pomocą psycholog określa koordynację wzrokowo-ruchową badanego oraz czas jego reakcji na bodźce zewnętrzne. W przypadku kierowców zawodowych dodatkowe parametry brane pod uwagę w trakcie psychotestów to ocena prędkości, widzenie zmierzchowe, reakcja na olśnienie.

Ostatnia część badania (znów uniwersalna dla każdego zawodu) polega na interpretacji wyników, połączonej z wywiadem przeprowadzanym przez psychologa. Dodatkowa rozmowa ma na celu uwiarygodnienie odpowiedzi udzielanych przez badanego w kwestionariuszach. W jej trakcie mogą padać pytania o zachowanie na drodze w określonych sytuacjach (np. kierowcy kat. C), dochowywanie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy (np. operatorzy wózków widłowych) lub sposób reakcji na stany zagrożenia (np. kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej). Zaliczone z sukcesem psychotesty wieńczy wydanie orzeczenia o braku przeciwskazań do podejmowania określonej pracy.

Przeprowadzane psychotesty badania kierowców Łomża

Badania psychotechniczne w pracowni OSK FILIP

Nasz ośrodek stał się popularny nie tylko przez wzgląd na kompleksową ofertę kursów prawa jazdy, szkoleń UDT czy innych szkoleń zawodowych. Drugim z powodów, dla których mieszkańcy Podlasia decydują się właśnie na naszą ofertę jest pracownia psychologiczna, funkcjonująca na obszarze obiektów OSK FILIP.

Przeprowadzamy w niej następujące badania psychotechniczne:

Posiadamy aparaturę diagnostyczną, zgodną z dyrektywami Ministra Zdrowia (tu: mierniki czasu reakcji, aparaty krzyżowe, tablice Poppelreutera, ewaluacyjne oprogramowanie komputerowe). Lekarze zatrudnieni w naszej pracowni psychologicznej mogą się poszczycić setkami orzeczeń wystawionych na rzecz przyszłych kierowców zawodowych, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, operatorów wózków widłowych. Nierzadko mieli oni również okazję oceniać potencjał psychotechniczny kierowców, którzy z jakichś przyczyn utracili prawo jazdy.

W celu uzyskania większej ilości szczegółów lub wyznaczenia terminu badań psychotechnicznych, zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych oddziałów, położonych w Grajewie, Łomży, Białymstoku, Piszu, Ostrowi Mazowieckiej, Sejnach, Wysokiem Mazowieckiem, Brańsku, Bielsku Podlaskim i Zambrowie. Wszelkich informacji na temat psychotestów udzielamy również telefonicznie oraz e-mailowo.

TOP