Prowadzone przez nasz ośrodek warsztaty dla instruktorów nauki jazdy pozwalają w szybki i wygodny sposób odnowić uprawnienia szkoleniowe. Stanowią też doskonałą okazję do odbycia konsultacji branżowych, rozwiania wątpliwości czy wreszcie podniesienia standardu nauczania. Nawet instruktor uczy się przecież przez całe życie.

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów od strony prawnej

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami z 19.01.2013 r. wprowadziła szereg nowych regulacji, które istotnie wpłynęły na kształt branży szkoleniowej. Ustawodawca zdecydował się m.in. obniżyć kryterium wykształcenia dla instruktorów jazdy do poziomu edukacji podstawowej.

Z drugiej strony wprowadził obowiązek corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów prawa jazdy. Zwłaszcza pod tym względem przepisy stały się mocno restrykcyjne.

Jeśli instruktor do dnia 7 stycznia każdego roku nie przedłoży bowiem właściwemu staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w roku poprzednim, zostanie skreślony z ewidencji instruktorów. Ne szczęście odbywanie corocznych warsztatów dla instruktorów nauki jazdy nie musi być przykrą koniecznością.

Jako placówka szkoleniowa obdarzana dużym zaufaniem Odbiorców indywidualnych oraz Instytucji, pozyskaliśmy akredytację do prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów, czyniącą z naszego ośrodka tzw. Super OSK.

Dzięki temu, od momentu wejścia w życie nowelizacji przywołanej ustawy, prowadzimy regularne szkolenia instruktorskie – zarówno dla całej kadry Ośrodków Szkolenia Kierowców, jak też dla uczestników niezrzeszonych w szerszych gronach zawodowych.

Warsztat dla instruktorów nauki jazdy Białystok

Na czym polegają warsztaty dla instruktorów nauki jazdy?

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy, podobnie jak standardowe kursy prawa jazdy kat. B czy C, składają się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie wykładów wiedza uczestników szkolenia jest wzbogacana o zagadnienia z dziedziny:

  • psychologii,
  • metodyki kształcenia kandydatów na kierowców,
  • prawa oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • techniki kierowania, jak również obsługi pojazdu,
  • typowych błędów szkoleniowych, popełnianych przez instruktorów,
  • błędów, których dopuszczają się zwykle kandydaci na przyszłych kierowców w trakcie egzaminów państwowych.

Zajęcia praktyczne są z kolei przeprowadzane na naszych placach manewrowych oraz w warunkach ruchu drogowego. Instruktorzy przechodzą także weryfikację sposobu szkolenia przyszłych kierowców pod okiem osoby prowadzącej cykl zajęć.

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów, które trwają łącznie 14 godzin, wieńczy wydanie stosownego zaświadczenia – jednoznacznego z przedłużeniem uprawnień instruktorskich o kolejny rok. Zajęcia prowadzimy w systemie dziennym lub weekendowym, dopuszczamy też możliwość dopasowania naszego terminarza do potrzeb większych grup.

Choć głównym rejonem naszego działania są okolice Wysokiego Mazowieckiego, leżącego nieopodal Białegostoku, na co dzień gościmy u siebie Kursantów z całego Podlasia. Decydują o tym choćby nasze sukcesy dydaktyczne, nowoczesne zaplecze lokalowo-techniczne oraz kadra wykwalifikowanych wykładowców.

Prócz warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy, w naszym Ośrodku Szkolenia FILIP można również przebyć psychotesty dla instruktorów jazdy. Zapraszamy!

TOP