Ukończenie kursu na prawo jazdy kat. A i zdanie egzaminu państwowego uprawnia do kierowania motocyklem bez jakichkolwiek obostrzeń. Oznacza to brak limitów co do pojemności silnika, jego mocy oraz masy samej maszyny.

O uprawnienia kategorii A mogą ubiegać się kierowcy 24- lub 20-letni, o ile przez 2 lata posiadali prawo jazdy kat. A2.

Prawo jazdy – kategoria A

Jak zostało zaznaczone na wstępie, ustawodawca uprawnił wszystkie osoby, które ukończyły 24 rok życia do przystępowania do egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Młodsi kierowcy, z przedziału wiekowego 20-23, muszą wykazać 2-letni staż w prowadzeniu pojazdów z grupy A2 przed wzięciem udziału w kursie prawa jazdy kat. A.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami z 19.01.2013 r., osoby poniżej 20 roku życia nie są obecnie dopuszczone do prowadzenia motocykli o dowolnej pojemności, mocy i masie.

Aby uzyskać uprawnienia kat. A, w pierwszej kolejności należy odbyć szkolenie składające się z 30 godzin lekcyjnych wykładów oraz 20 godzin zegarowych zajęć w terenie.

W OSK FILIP kurs kończy wewnętrzny egzamin, obejmujący zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczną umiejętność poruszania się na motorze. Dla zwiększenia szans naszych Kursantów, zajęcia praktyczne prowadzimy w oparciu o pojazdy odpowiadające tym wykorzystywanym w trakcie egzaminów w łomżyńskim WORD-zie (Yamaha YBR 250 cm³ i Suzuki GN 250 cm³). Nie zapominamy też o uczęszczaniu tras wykorzystywanych przez egzaminatorów.

Praktyczny kurs na prawo jazdy kategorii A Białystok

Prawo jazdy na kat. A od podszewki

Cena egzaminu teoretycznego na prawo jazdy na kat. A wynosi 30 zł. Polega on na rozwiązywaniu testów za pośrednictwem komputera. Cena egzaminu praktycznego wynosi z kolei 180 zł, sam zaś proces egzaminowania sprowadza się do oceny zdolności niedoszłego kierowcy na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu (prócz legitymowania się odpowiednim wiekiem) jest przedłożenie w miejscowym WORD-zie:

  • zaświadczenia o ukończeniu kursu prawa jazdy kat.
  • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania motocyklem,
  • wniosku o wydanie prawa jazdy kat. ,
  • dowodu osobistego lub paszportu,
  • kolorowej fotografii o wym. 35 x 45 mm,
  • dowodu wpłaty z tytułu przyszłego egzaminu.

Specjaliści Ośrodka Szkolenia Kierowców FILIP wspierają wszystkich Kursantów na etapie dopełniania niezbędnych formalności, służą też swym długoletnim doświadczeniem instruktorskim. Do dyspozycji Kursantów oddajemy ponadto nasze zaplecze medyczne, dzięki czemu mogą oni uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do kierowania motocyklem bez konieczności opuszczania terenu OSK.

Dla wszystkich zdecydowanych przejść jednocześnie kurs prawa jazdy kat. A i B przewidujemy zniżkę w wysokości 200 zł na drugi z wymienionych kursów.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Wysokiem Mazowieckiem! Jesteśmy również obecni w wielu innych podlaskich miastach, jak Brańsk, Grajewo czy Białystok.

TOP