Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zwany wg dawnej nomenklatury kursem na przewóz osób i rzeczy, trwa o połowę krócej niż kurs kwalifikacji wstępnej w standardowym wymiarze. Jest on przede wszystkim dedykowany osobom legitymującym się wiekiem powyżej 21 (kat. C) oraz 23 (kat. D) lat.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – szybki wstęp do kariery kierowcy

Podczas gdy standardowy kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, kwalifikacja wstępna przyspieszona liczy ich zaledwie 140.

Proporcje godzinowe teorii (130 godzin) względem praktyki (10 godzin) również zostały tu zachowane.

W zależności od wybranej grupy kategorii, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uprawnia do kierowania pojazdami:

 • kurs na przewóz rzeczy – C1, C1+E, C, C+E,
 • kurs na przewóz osób – D1, D1+E, D, D+E.

Jak należy to rozumieć? Przykładowo kierowca dysponujący prawem jazdy kat. C1 nie może oczywiście zasiadać za kierownicą cięższego pojazdu z kategorii C, ale nie musi się też na nowo ubiegać o świadectwo kwalifikacji zawodowej w chwili uzyskania prawa jazdy kat. C.

Podobnie jak wszystkich pozostałych kierowców, obowiązuje go jednak konieczność odnawiania uprawnień co 5 lat. W tym celu winien on uczestniczyć w szkoleniu okresowym kierowców zawodowych oraz przebywać badania psychotechniczne kierowców.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej Białystok

Przebieg przyspieszonego kursu na przewóz osób i rzeczy

Kursanci biorący udział w szkoleniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zaznajamiają się z zagadnieniami takimi, jak:

- część podstawowa – wspólną:

 • racjonalna jazda, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę układu napędowego,
 • zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa,
 • uwarunkowania społeczne i ich rola w transporcie drogowym,
 • kultura pracy, znaczenie cech psychofizycznych kierowcy, właściwe reakcje na stany zagrożenia.

- część specjalistyczna dla kursu na przewóz rzeczy:

 • załadunek towarów w kontekście przepisów i specyfikacji pojazdu,
 • ekonomiczna jazda,
 • kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych,
 • uwarunkowania prawne i gospodarcze, rządzące towarowym transportem drogowym.

- część specjalistyczna dla kursu na przewóz osób:

 • optymalizacja zużycia paliwa,
 • prowadzenie pojazdu w warunkach specjalnych,
 • komfort oraz bezpieczeństwo pasażerów,
 • zasady obciążania pojazdu, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami,
 • regulacje prawne i ekonomiczne, dotyczące transportu osobowego.

Kursanci biorą też udział w zajęciach terenowych, które odbywają się w warunkach ruchu miejskiego oraz w przywołanych już warunkach specjalnych.

Ośrodek Szkolenia Kierowców FILIP, czyli zdaj za pierwszym razem

Ukończywszy szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, Kursanci stają następnie przed komisją egzaminacyjną, oddelegowaną przez białostocki Urząd Wojewódzki. Egzamin ma miejsce na terenie naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców i nieczęsto bywa on przez kogokolwiek powtarzany. Ma na to wpływ zaangażowanie, z jakim nasi wykładowcy podchodzą do swoich zadań, jakość materiałów zapewnianych

Kursantom nieodpłatnie oraz opracowany przez nas sposób przekazywania wiedzy. Nigdy nie ograniczamy się bowiem do szafowania przepisami prawnymi, nie unikamy też tzw. przykładów z życia wziętych. Dzięki temu cykl szkoleniowy przebiega efektywnie i w miłej atmosferze.

Czy to kwalifikacja wstępna przyspieszona, czy kwalifikacja wstępna uzupełniająca, wszystkie kursy można przebyć u nas w godzinach niekolidujących z codziennymi obowiązkami. Zachęcamy więc do zgłaszania swoich kandydatur!

TOP