Kursantka podczas kursu na prawo jazdy kategorii B
Kurs na prawo jazdy w OSK Filip to możliwość wyboru spośród kategorii A, A1, A2, AM, B1, B, B+E, C, C+E, D oraz szansa na zdanie egzaminu przy pierwszym podejściu
Szkolenia z zakresu transportu drogowego
Prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu transportu osobowego i towarowego. Przewidujemy indywidualne terminy dla grup powyżej 10 osób!
Praca nad psychotestami dla kierowców
W naszej pracowni psychologicznej wykonujemy wstępne i okresowe psychotesty dla kierowców, instruktorów, operatorów maszyn użytkowych oraz pracowników ochrony
Szkolenia UDT na wózek widłowy
Nasze szkolenia UDT przygotowują m. in. do pracy w zawodzie operatora suwnic, wózków widłowych, ładowarek teleskopowych oraz żurawi samojezdnych

Oferta kursów i szkoleń zawodowych

Prawo jazdy kat B Białystok

Prawo jazdy

Prowadzimy kursy na prawo jazdy wszystkich kategorii. Dysponujemy własnymi placami manewrowymi oraz pojazdami zgodnymi z modelami egzaminacyjnymi.

UDT Białystok z OSK

UDT

Pod względem dostępnej ilości szkoleń UDT, niewiele ośrodków może się z nami równać. Przeczytaj, jakie uprawnienia możesz zyskać za naszym pośrednictwem.

Szkolenie kierowców z Białegostoku

ADR

Transport materiałów i substancji niebezpiecznych to nic skomplikowanego. Wystarczy ukończyć odpowiedni kurs ADR, a następnie zdać egzamin państwowy.

Dlaczego

warto u nas zrobić kurs?

Nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców to duża placówka szkoleniowa, obecna na rynku już od wielu lat. Dysponujemy własnymi salami wykładowymi, placami manewrowymi i flotą pojazdów. Naszym Kursantom udostępniamy wszelkie materiały niezbędne do nauki. Wykłady prowadzimy w ciekawej, łatwo przyswajalnej formie.

Stawiamy przede wszystkim na:

 • przekazywanie wiedzy praktycznej,
 • wpajanie odruchów bezwarunkowych, niezbędnych przy prowadzeniu pojazdu,
 • naukę zasad ruchu drogowego w oparciu o realne przykłady,
 • respektowanie potrzeb i zdolności każdego uczestnika kursu.

Naszą skuteczność potwierdzają statystyki WORD Łomża, gdzie Kursanci OSK FILIP znacząco zawyżają średnią zdawalności. Za sprawą przyjaznej atmosfery panującej w naszym ośrodku, duża część z nich nadal pozostaje z nami w kontakcie. Dlatego właśnie warto zrobić u nas kurs na prawo jazdy dowolnej kategorii.

Opinie

byłych kursantów

Szkolenia zawodowe kierowców

Ustawodawca nałożył na osoby zamierzające podjąć pracę kierowcy zawodowego obowiązek legitymowania się świadectwem kwalifikacji zawodowej. W zależności od daty uzyskania prawa jazdy, przyszłych kierowców obowiązują różne wymogi formalne. Warto jednocześnie zaznaczyć, że regulacja dotyczy zarówno kierowców transportu towarowego, jak i osobowego.

Kurs na przewóz osób i rzeczy

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D przed 10.09.2008 r. lub prawo jazdy kategorii C przed 10.09.2009 r. są zobligowani do ukończenia szkolenia okresowego. W ich przypadku kurs na przewóz osób i rzeczy będzie się więc ograniczał do trwających 35 godzin zajęć teoretycznych.

Zakres omawianego materiału zależy od kategorii posiadanego prawa jazdy:

 • kurs na przewóz rzeczy: C1, C1+E, C i C+E,
 • kurs na przewóz osób: D1, D1+E, D i D+E.

Po ukończeniu kursu, przejściu badań lekarskich i psychotestów, kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Na tej podstawie będzie się on później ubiegał o uzyskanie nowego prawa jazdy z kodem początkowym 95.

Kwalifikacja wstępna

Kierowcy dysponujący natomiast prawem jazdy kat. C, C1, C1+E, C+E lub D (i analogicznymi), wydanym po w/w datach zostali zobowiązani przez ustawodawcę do ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej. Wymiar zajęć jest tutaj uzależniony zarówno od kategorii posiadanego prawa jazdy, jak i od wieku kierowcy.

Konieczność odbycia kwalifikacji wstępnej w pełnym wymiarze (280 godzin warsztatów) dotyczy:

 • kierowców kat. C, C+E, w wieku 18-21 lat,
 • kierowców kat. D, D+E, w wieku 21-23 lata.

Starszym kierowcom dano możliwość ukończenia kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, która składa się łącznie ze 140 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

W razie konieczności zmiany charakteru podejmowanej pracy, ustawodawca przewidział narzędzie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej (dostępnej również w trybie przyspieszonym). Pozwala ona kierowcom legitymującym się przykładowo ukończeniem kursu na przewóz rzeczy uzyskać kwalifikacje kierowcy zawodowego autobusu na uproszczonych zasadach.

Ukończenie wszystkich wspomnianych kursów kończy egzamin teoretyczny, zdawany w macierzystym OSK, przed komisją powoływaną przez władze wojewódzkie.

Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacji wstępnej jest przeznaczony dla młodych kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008 r. dla kat. D i po 10.09.2009 r. dla kat. C. Choć teoretycznie mogą oni ukończyć również kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zdecydowanie bardziej opłacalne dla nich jest odbycie szkolenia w pełnym wymiarze godzinowym.

Kwalifikacja wstępna daje więcej

Wszyscy kierowcy zawodowi muszą posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Ci legitymujący się prawem jazdy kategorii C (opcjonalnie C+E) w wieku 18-21 lat lub prawem jazdy kat. D (opcjonalnie D+E) w wieku 21-23 mogą je otrzymać po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Decydując się jednak na zmniejszony zakres godzinowy zajęć, będą dopuszczeni wyłącznie do prowadzenia pojazdów z kategorii:

 • C1 (DMC do 7 ton),
 • C1+E (łączna DMC do 12 ton),
 • D1 (autobusy 17-miejscowe),
 • D1+E (stałe trasy do 50 km).

Obostrzenie to będzie obowiązywało do momentu ukończenia przez nich odpowiednio 21 (kat. C) i 23 (kat. D) lat. Z tego względu warto poświęcić nieco więcej czasu na ukończenie pełnego kursu na przewóz osób i rzeczy, aby móc w pełni wykorzystać posiadane prawo jazdy.

Zalety odbycia kursu w OSK FILIP

Zarówno kurs na przewóz osób, jak i kurs na przewóz rzeczy obejmuje 280 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych. Zagadnieniom teoretycznym poświęcamy 260 godzin, a pozostały czas jest przeznaczony praktyce poruszania się w warunkach drogowych oraz specjalnych. Spotkania odbywają się w dogodnych dla Kursantów terminach (również w weekendy).

Obowiązkowe badania psychotechniczne i lekarskie wykonujemy w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców FILIP w trakcie kursu, również pod naszym dachem odbywa się końcowy egzamin teoretyczny. Pomagamy naszym Kursantom w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania nowego prawa jazdy, służymy wszelkimi niezbędnymi materiałami dydaktycznymi, jesteśmy też zawsze gotowi dopasowywać grafik zajęć praktycznych do indywidualnych potrzeb.

Zachęcamy do zapisywania się na najbliższy kurs kwalifikacji wstępnej!

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej są idealnym rozwiązaniem dla przyszłych kierowców zawodowych, którzy ukończyli odpowiednio 21 (kat. C) lub 23 lata (kat. D). Korzystając z trybu skróconego kursu, mogą oni bowiem po zaledwie 140 godzinach zajęć teoretyczno-praktycznych przystąpić do państwowego egzaminu.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców zawodowych

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest posiadanie ważnego prawa jazdy kat. C, C1 lub CE, wydanego po 10.09.2009 r. lub posiadanie prawa jazdy kat. D, D1 lub DE, wydanego po 10.09.2008 r. Zamiennie można się też posługiwać zaświadczeniem o ukończonym kursie prawa jazdy. Dodatkowo należy dysponować dowodem tożsamości, aktualnymi badaniami lekarskimi oraz badaniami psychotechnicznymi kierowców. Wszelkie badania można też wykonać w trakcie kursu, na terenie naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Istota kursu

Warto jednocześnie zaznaczyć, że kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej mogą również odbyć osoby, które nie legitymują się jeszcze wymienionym wiekiem 21 i 23 lat. W takiej sytuacji ich uprawnienia będą ograniczały się jednak do możliwości prowadzenie pojazdów z grupy C1 oraz D1 (ewentualnie E1+E i D1+E).

Kurs na przewóz rzeczy i osób w pigułce

Harmonogram kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uwzględnia 140 godzin warsztatów, z czego 130 przeznaczamy na naukę zagadnień teoretycznych, a 10 na zajęcia praktyczne. Podobnie jak w przypadku kwalifikacji wstępnej w pełnym wymiarze, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wieńczy dwuczęściowy egzamin, zdawany przed komisją z ramienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Warto jednocześnie zaznaczyć, iż ukończenie kursu na przewóz rzeczy i osób jest czynnością jednorazową, bez względu na kategorię posiadanego prawa jazdy. Przykładowo więc kierowcy pojazdów z grupy D1 nie muszą ubiegać się na nowo o świadectwo kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu na prawo jazdy kat. C. Nie muszą też przechodzić dodatkowych szkoleń okresowych.

Korzystaj z naszego doświadczenia

Aby poznać terminy najbliższych kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub dopytać o szczegóły techniczne, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie (nr 694 888 897) lub poprzez formularz kontaktowy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej umożliwia kierowcom, którzy zdobyli kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną zyskanie w prosty sposób dodatkowych uprawnień. Zawodowi kierowcy autobusów będą mogli więc zasiąść za kółkiem TIR-a, a kierowcy transportu towarowego zostaną dopuszczeni do transportu osobowego.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – szczegóły kursu

Warunkiem udziału w kursie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej jest uzyskanie kwalifikacji wstępnej w trybie standardowym lub przyspieszonym. Podobnie jak w pozostałych przypadkach, uczestnikami kursu będą osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 r. bądź prawo jazdy kat. D po 10.09.2008 r.

Kurs obejmuje 70 godzin szkoleniowych, gdzie 65 godzin jest przeznaczone wpajaniu teorii, a 5 zajęciom praktycznym w ruchu drogowym. Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej uprawnia kierowców posiadających świadectwo kwalifikacji zawodowej z grupy D1, D1+E, D, D+E do prowadzenia pojazdów kat. C1, C1+E, C, C+E i vice versa. Oczywiście przy założeniu legitymowania się stosownym prawem jazdy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Istnieje również możliwość ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w trybie przyspieszonym. Obowiązuje tu podobna zasada jak w przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, czyli:

 • kierowcy, którzy ukończyli 21 rok życia (kat. C i C+E) lub 23 rok życia (kat. D i D+E) mogą prowadzić pojazdy bez żadnych ograniczeń,
 • kierowcy niespełniający wymogów wiekowych będą dopuszczeni jedynie do prowadzenia pojazdów z grup C1, C1+E, D1 oraz D1+E aż do osiągnięcia 21 lub 23 roku życia.

Uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej jest więc najbardziej opłacalne z punktu widzenia nieco starszych kierowców. Sam kurs liczy 35 godzin zajęć, podzielonych na 32,5 godziny teorii oraz 2,5 godziny praktyki.

Nasze doświadczenia

Świadectwo kwalifikacji zawodowej uzyskuje się dopiero po zdaniu egzaminu testowego przed komisją wojewódzką (odbywa się on w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców). Warunkiem wymiany prawa jazdy jest również dysponowanie aktualnymi badaniami lekarskimi oraz badaniami psychotechnicznymi kierowców (można je wykonać w trakcie kursu w naszej pracowni psychologicznej).

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych należy wykonywać co 5 lat od momentu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Wiąże się to z koniecznością odbycia standardowych badań lekarskich oraz zaliczenia psychotestów dla kierowców. Wszystkie te formalności można w szybki sposób uregulować w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Obowiązkowe szkolenie okresowe dla kierowców

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi, szkolenie okresowe dla kierowców trudniących się transportem osobowym lub towarowym stanowi podstawę odnowienia ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej. Jedynie na bazie zaświadczenia o odbytym szkoleniu okresowym kierowców można też zaktualizować prawo jazdy.

Co więcej, szkolenie okresowe kierowców zawodowych muszą obligatoryjnie ukończyć:

W przypadku niedopełnienia formalności związanych z odnowieniem uprawnień, kierowca nie może wykonywać dotychczasowego zawodu. Za niedostosowanie się do wspomnianych reguł grozi mandat w wysokości 800 zł. Pracodawca zatrudniający kierowcę bez ważnego świadectwa kwalifikacji zawodowej zostanie z kolei obarczony grzywną na poziomie 1000 zł.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych w naszym ośrodku

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych, odbywające się w OSK FILIP, składa się z 35 godzin zajęć teoretycznych, podzielonych na 7-godzinne moduły. Czas trwania szkolenia wynosi zatem 5 dni, a jego charakter nawiązuje do najlepszych wzorców wykładowczych.

Kursanci otrzymują od nas wszelkie materiały szkoleniowe, mogą też w dowolnym momencie zadawać pytania naszym wykładowcom – specjalistom z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie transportu drogowego.

Zawsze staramy się dopasować jak najlepiej terminy rozpoczęcia szkoleń okresowych kierowców do możliwości czasowych naszych Kursantów. Przewidujemy również możliwość organizowania szkoleń w terminach ustalanych indywidualnie (dotyczy to grup liczących więcej niż 10 osób).

DoświadczenieOSK FILIP z definicji? Mówiąc w wielkim skrócie:

wieloletnia obecność na rynku, ciągła praca nad ulepszaniem metod dydaktycznych,
zaangażowanie w przyszły sukces naszych Kursantów

Profesjonalizm

Szkolimy, podpowiadamy, pomagamy uzyskać wszelkie konieczne uprawnienia. Dysponujemy własnymi maszynami, sprzętem, pojazdami, salami wykładowymi oraz placami manewrowymi.

Szeroka kadra

Zatrudniamy najlepszych fachowców wielu dziedzin – od instruktorów jazdy, aż do instruktorów operatorów spycharek. Są wśród nich m.in. byli pracownicy policji oraz ITD.

Kontakt

Działamy w Wysokiem Mazowieckiem (ok. 50 km od Białegostoku), lecz zapisy na kursy przyjmujemy również drogą telefoniczną oraz elektroniczną. Zachęcamy do współpracy!

Polski Fundusz Rozwoju

TOP