Od momentu wycofania terminu prawnego kurs na przewóz osób i rzeczy, zmianie uległy również wcześniejsze regulacje dotyczące szkolenia okresowego kierowców. Obecnie wszystkie osoby trudniące się zawodowo transportem są zobowiązane do regularnego weryfikowania własnych kompetencji w celu odnowienia posiadanych uprawnień.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych przed i po nowelizacji

Przepisy dotyczące szkolenia okresowego kierowców zawodowych obejmują istotny zasób aktów prawnych. Zalicza się do nich m.in. dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego, ustawa o ruchu drogowym, ustawa o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 01.04.2010 r. ws. szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Nie bez znaczenia dla sprawy pozostaje również ustawa o kierujących pojazdami z 05.01.2011 r., która wprowadziła do obiegu pojęcie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Jak wynika ze wspomnianej otoczki prawnej, szkolenie okresowe dla kierowców powinno się przechodzić co 5 lat od chwili uzyskania uprawnień zawodowych (data jest umieszczona w kol. 10, na odwrocie prawa jazdy). W przypadku kierowców, którzy zdobyli je przed 10.09.2009 r. (kat. C, C+E, C1, C1+E) oraz 10.09.2008 r. (kat. D, D+E, D1, D1+E), stanowi ono dodatkowo przesłankę do wymiany starego prawa jazdy.

Nadawanie uprawnień po wskazanych terminach odbywa się już na podstawie ukończonego kursu kwalifikacji wstępnej bądź kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz pozytywnej noty z egzaminu państwowego. Oczywiście posiadacze świadectwa kwalifikacji zawodowej również są zobowiązani do uczestnictwa co 5 lat w szkoleniach okresowych kierowców.

Okresowe szkolenia dla kierowców zawodowych Łomża

Program szkolenia okresowego kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych trwa 35 godzin (5 dni po 7 godzin). Obejmuje ono swoim zakresem zagadnienia ogólne, jak racjonalna jazda, obowiązujące przepisy prawne, bezpieczeństwo wieloaspektowe. Uwzględnia również tematykę specjalistyczną, zależną od kategorii prawa jazdy Kursanta (np. towarowy transport międzynarodowy, transport nienormatywny czy wreszcie transport realizowanym przy użyciu pojazdów specjalnych, typu cysterna, HDS).

Odbycie samego szkolenia nie wystarczy jednak do odnowienia uprawnień kierowcy zawodowego. Kolejnym, równie ważnym elementem są badania medycyny pracy oraz badania psychotechniczne kierowców (można je wykonać na terenie OSK Filip w trakcie kursu).

Co istotne:

(...) kierowcy, którzy przekroczyli 60 rok życia są zobowiązani do powtarzania kompletu badań nie co 5 lat, lecz co 30 miesięcy.

Ukończenie szkolenia okresowego kierowców jest jednoznaczne z otrzymaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem ministerialnym. Na jego podstawie (oraz na podstawie orzeczeń lekarskich) można ubiegać się o wymianę prawa jazdy w lokalnym wydziale komunikacji. Okres oczekiwania wynosi w tym przypadku ok. 4 tygodni, dlatego warto zapisać się na kurs odpowiednio wcześniej, by przez nieuwagę nie stracić posiadanych uprawnień zawodowych.

Na co dzień świadczymy usługi szkoleniowe dla mieszkańców Białegostoku, Łomży, Pisza, Sejn, Grajewa oraz wielu innych podlaskich miast. Łatwo do nas trafić, a jeszcze łatwiej wrócić ze względu na dogodną lokalizację, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, szeroką ofertę kursów, wsparcie na każdym etapie drogi ku nowym uprawnieniom. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat szkolenia okresowego dla kierowców, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

TOP