Ładowarki różnią się od klasycznych koparko-ładowarek przede wszystkim budową, która uwzględnia pojedynczy (przedni) układ roboczy. Nasz kurs na ładowarkę jednonaczyniową pozwala uzyskać uprawnienia we wszystkich klasach omawianych maszyn: III (pojemność łyżki do 2,5 m³), II (do 5 m³) oraz I (bez ograniczeń).

Kurs na operatora ładowarki z definicji

Pod względem schematu zajęć, kurs na operatora ładowarki w dużej mierze przypomina kurs na koparkę. Znów mamy tutaj bowiem do czynienia z zakresem podstawowym teorii, przypisanym kl. III, który w przypadku kl. II i I jest rozszerzany o dodatkowe zagadnienia natury organizacyjnej czy prawnej. W ramach edukacji bazowej,

Kursanci dowiadują się m.in.:

  • jak przebiega proces eksploatacji ładowarki,
  • jakie rozwiązania technologiczne stosuje się w różnych typach ładowarek,
  • o jakich przepisach bhp należy pamiętać, będąc operatorem ładowarki,
  • w jaki sposób efektywnie podejmować prace ziemne lub inne – w zależności zamontowanego od osprzętu.

Wyszczególnienie w trakcie kursu na ładowarkę wszystkich możliwych rodzajów wyposażenia jest niezwykle istotne, ponieważ maszyny te mogą równie dobrze pełnić rolę odśnieżarek lub zamiatarek. Układy robocze zaopatrzone w młoty wyburzeniowe czy wiertnice pozwalają z kolei na wykorzystywanie ładowarek do specjalistycznych prac budowlanych, innych niż transport urobku bądź przykładowo odspajanie i niwelacja terenu.

Szkolenie z obsługi ładowarki Białystok

Kurs na ładowarkę – wymogi formalne i egzamin

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kursu na ładowarkę, które nie mają doświadczenia w obsłudze wspomnianej maszyny, w pierwszym rzędzie są zobowiązane ukończyć kurs na operatora ładowarki kl. III. Po odbyciu rocznego stażu mogą ubiegać się o uprawnienia kl. II, a po upływie kolejnego roku pracy z ładowarką jednonaczyniową do 5 m³ mają możliwość przystąpić do kursu na ładowarkę kl. I.

Inne wymogi są jeszcze mniej restrykcyjne: ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe oraz orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do obsługi ładowarek.

Zarówno pod względem przeprowadzenia pakietu niezbędnych badań, jak też podejmowania edukacji w komfortowych warunkach, służymy naszym kompleksowym zapleczem.

Dysponujemy:

  • profesjonalnymi salami wykładowymi,
  • komórką medycyny pracy oraz pracownią psychologiczną,
  • poligonami ćwiczebnymi,
  • parkiem maszynowym, obejmującym wiele typów sprzętu roboczego i maszyn,
  • opracowanymi w oparciu o wytyczne IMBiGS materiałami szkoleniowymi, które nieodpłatnie udostępniamy Kursantom.

Co istotne, również egzamin wieńczący kurs na ładowarkę odbywa się pod dachem naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców FILIP. Niezależnie od wybranej klasy uprawnień, składa się on z części praktycznej i teoretycznej, a weryfikacji wiedzy Kursantów podejmuje się komisja z ramienia Dyrekcji Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.

Wpis do Centralnego Rejestru Operatorów w Warszawie, już przy pierwszej próbie, uzyskuje blisko sto procent Absolwentów naszych kursów na ładowarkę. Stąd zachęcamy wszystkich zainteresowanych zdobywaniem nowych uprawnień do odwiedzenia jednej z naszych filii w Białymstoku, Bielsku Podlaskim czy Sejnach.

TOP