Oferowany przez nas kurs na operatora koparki jednonaczyniowej umożliwia uzyskanie uprawnień do obsługi maszyn zakwalifikowanych do klasy III (o pojemności naczynia do 0,8 m3), II (do 1,5 m3) oraz I (wszystkie dostępne typy). Korzyści? Wystarczy przeanalizować pierwsze strony ogłoszeń o pracę, zawierających hasło operator koparki.

Kurs na koparkę jednonaczyniową

Na wstępie warto zauważyć, iż obsługa maszyn przeznaczonych do robót ziemnych nie może być wykonywana przez osoby pozbawione określonych cech psychofizycznych. Kurs na koparkę jednonaczyniową jest zatem dedykowany wszystkim kandydatom na operatorów cieszącym się dobrym zdrowiem, koordynacją ruchową, orientacją przestrzenną, refleksem i wreszcie odpornością psychiczną.

Praca w warunkach szczególnego ryzyka wymaga bowiem stałej koncentracji oraz kontroli nad każdą podejmowaną czynnością. Nierzadko wymaga również sprawowania nadzoru nad działaniami współpracowników podczas prac zespołowych.

Aby wykazać się wspomnianymi predyspozycjami, uczestnicy kursu na operatora koparki muszą przebyć w pierwszej kolejności badania w naszej pracowni psychologicznej. Ponadto muszą się oni legitymować minimalnym wiekiem 18 lat oraz:

  • zaświadczeniem o rocznym doświadczeniu w obsłudze koparki jednonaczyniowej kl. III (kurs na koparkę kl. II),
  • zaświadczeniem o 2 latach doświadczenia w pracy z koparką jednonaczyniową kl. II (kurs na operatora koparki kl. I)

Co naturalne, przyszłych operatorów koparek kl. III nie obowiązuje kryterium doświadczenia.

Kurs na operatora koparki Białystok

Kurs na operatora koparki w teorii i w praktyce

Tematyka kursu różni się w zależności od wybranej klasy maszyn. Podstawowy blok zajęć, przeznaczony dla Kursantów zamierzających dopiero rozpocząć karierę w przykładowej branży budowlanej, obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu bhp, technologii, dokumentacji.

Klasa II uprawnień wymusza nieco głębsze poznanie założeń teoretycznych, związanych z psychologią pracy, zasadami zarządzania zespołem oraz metodami organizacji robót. Tematyka wykładów przewidzianych dla operatorów koparek kl. I uwzględnia z kolei elementy prawa budowlanego i strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Operatorzy koparek kl. III kl. częstokroć decydują się bowiem na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Oczywiście we wszystkich wymienionych przypadkach kurs na koparkę opiera się też w dużej mierze na zajęciach praktycznych, odbywających się na poligonach ćwiczebnych OSK Filip. Etap szkolenia kończy egzamin z zakresu praktyki i teorii, przeprowadzany przez komisję powoływaną z upoważnienia Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.

Po jego zaliczeniu, Kursanci uzyskują wpis do księgi operatora maszyn roboczych oraz stosowne świadectwo, wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zachęcamy do zapisywania się na kurs w naszej siedzibie w Wysokiem Mazowieckiem. Obsługujemy pod kątem szkoleniowym wszystkie pobliskie miasta, takie jak Łomża, Pisz, Białystok czy Grajewo!

TOP