Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Oczywiście poprzez zdobywanie dodatkowych uprawnień. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca stanowi doskonały przykład stosunkowo krótkiego, a jednocześnie użytecznego kursu doszkalającego. Dzięki niemu kierowcy zawodowi mogą bowiem swobodnie wybierać pomiędzy transportem osobowym i towarowym.

Do czego przygotowuje kwalifikacja wstępna uzupełniająca?

U podstaw kursu leży przysposobienie posiadaczy prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E do prowadzenia pojazdów z grupy D, D+E, D1, D1+E. Oczywiście zależność ta dotyczy również kierowców, którzy dysponują świadectwem kwalifikacji zawodowej dla drugiej z wymienionych kategorii pojazdów.

Kwalifikacja wstępna uwzględnia 70 godzin cyklu szkoleniowego, podzielonego na dwa bloki: teoretyczny (65 godzin) i praktyczny (5 godzin). Wykłady obejmują materiał wpajany Kursantom w ramach części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Dotyczy on odpowiednio zagadnień przypisanym kursowi na przewóz osób lub rzeczy – w zależności od ukierunkowania edukacji Kursanta.

Kurs został stworzony typowo z myślą o kierowcach z niewielkim stażem, tzn.:

  • od 21 do 23 lat w przypadku zdobywania uprawnień na kat. D i pokrewne,
  • od 18 do 21 lat w przypadku zdobywania uprawnień na kat. C i pokrewne.
Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej Białystok

Wariant dla doświadczonych: kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Pod względem czasowym, szkolenie stanowi dokładnie jedną drugą kursu: (32,5 godziny wykładów i 2,5 zajęć terenowych). Choć mogą ją ukończyć również osoby niespełniające kryteriów wiekowych, będą musiały się one liczyć z tzw. ograniczeniami tonażowymi aż do momentu osiągnięcia wspomnianych 21 lub 23 lat.

Ostatnim, zdecydowanie najważniejszym elementem na drodze do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej jest zdanie egzaminu przed komisją powoływaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Aby udać się do lokalnego wydziału komunikacji po nowe prawo jazdy, wystarczy udzielić poprawnych odpowiedzi na 5 z 10 pytań testowych.

Inne dokumenty, takie jak orzeczenie lekarskie czy psychologiczne, można bez trudu uzyskać w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców. Pomagamy też w wypełnianiu wniosków egzaminacyjnych, służymy kompletem materiałów dydaktycznych oraz dodatkowymi godzinami szkolenia, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Szkolenie nie musi być nużące, a zarazem nie musi być kosztowną formalnością. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszą placówką.

TOP