Jako że tereny województwa podlaskiego w dużej części przeznaczone są działalności rolniczej, w naszej ofercie nie mogło zabraknąć szkoleń dla rolników. Pozwalają one w krótkim czasie zdobyć uprawnienia do obsługi najpopularniejszych maszyn rolniczych, a więc stanowią jednocześnie szansę na wzbogacenie własnej działalności o nowe usługi.

Praktyczne kursy dla rolników

Dzięki uczestnictwu w naszych kursach dla rolników można w znacznym stopniu uniezależnić się od usług podwykonawców. Można też pokusić się o udzielanie podwykonawstwa we własnym zakresie lub po prostu zdecydować na wynajem nowego sprzętu rolniczego, który można przecież nabyć na preferencyjnych warunkach za sprawą dofinansowań unijnych.

O jakim sprzęcie mowa? Nasze szkolenia dla rolników dotyczą:

  • ładowarek teleskopowych – coraz częściej wykorzystywanych w rolnictwie do przenoszenia materiałów sypkich, uprawy gleby czy transportu (zamiennie dla ciągnika).
  • optyskiwaczy – nieodzownych dla wydajnego zabezpieczenia roślin uprawnych, drzew, krzewów, sadzonek etc.
  • kombajnów zbożowych – choć nie istnieje wyraźny wymóg posiadania uprawnień na kombajn, warto się o nie wystarać choćby z tego względu, że sprzedawcy maszyn rolniczych czy ubezpieczyciele zwykli utrudniać kooperację klientom ich nieposiadającym,
  • sieczkarni – sytuacja j/w; ponadto zdobycie uprawnień na sieczkarnie pozwala poznać od podszewki te, bądź co bądź, skomplikowane maszyny przeznaczone obróbce oraz transportowi roślin wysoko- i niskołodygowych.
Szkolenia dla rolników z OSK Białystok

Szkolenia dla rolników z Białegostoku i okolic

Nasz ośrodek mieści się w Wysokiem Mazowieckiem (ok. 50 km do Białegostoku), stąd przeważająca część naszych Kursantów pochodzi właśnie z tego regionu. Dysponujemy własnym zapleczem:

  • lokalowym,
  • technicznym,
  • terenowym (tu: plac manewrowy).

Egzaminy wieńczące wszystkie szkolenia dla rolników odbywają się na terenie naszego ośrodka OSK FILIP, a zajęcia prowadzimy zarówno w dni robocze, jak i w weekendy.

Większym grupom Kursantów zapewniamy możliwość dopasowania indywidualnych terminów kursu, ze swojej strony oferujemy także nieodpłatne materiały dydaktyczne oraz pomoc naszych wykładowców-instruktorów w rozwiewaniu ewentualnych wątpliwości związanych z zagadnieniami teoretycznymi czy praktycznym użytkowaniem maszyn rolniczych.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w swojej ofercie przewidzieliśmy również kurs prawa jazdy kategorii BE, który umożliwia uzyskanie uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Jest on o wiele bardziej użyteczny niż popularny kurs na kategorię T, gdyż uwzględnia dodatkowo naukę jazdy samochodem osobowym z przyczepą.

Zachęcamy więc do wyboru kursów dla rolników sygnowanych przez OSK FILIP!

TOP