Na szkolenia zawodowe składa się wiele elementów niezbędnych dla rozpoczęcia kariery kierowcy w branży TSL. Kurs na przewóz rzeczy i osób to oczywiście punkty kluczowe. Zaraz za nimi plasują się szkolenia zawodowe kierowców, które dają podstawę do odnowienia wspomnianych uprawnień.

Kurs na przewóz osób w Zambrowie

W Polsce zawodowym kierowcą autobusu może zostać każdy, kto:

Co istotne, kierowcy w wieku powyżej 23 lat mają możliwość uczestniczenia w przyspieszonym kursie kwalifikacyjnym.

Trwa on łącznie 140 godzin, czyli aż o połowę mniej względem 280-godzinnej wersji standardowej.

Kurs dla zawodowych kierowców z Zambrowa

Kurs na przewóz rzeczy z OSK FILIP

Przepisy regulujące transport towarowy są nieco mniej wyśrubowane od norm przewidzianych dla transportu osobowego.

Na zawodowstwo mogą więc przejść kierowcy, którzy:

  • ukończyli 18 rok życia,
  • uczestniczyli w kursie na przewóz rzeczy,
  • legitymują się uprawnieniami do prowadzenia pojazdów przypisanych do kategorii C, C+E, C1, C1+E,
  • przebyli niezbędne badania lekarskie,

Wersja skrócona kursu jest tutaj z kolei zarezerwowana dla kierowców legitymujących się wiekiem minimum 21 lat.

Kurs na przewóz osób i rzeczy

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dysponować kwalifikacjami zarówno do kierowania pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów, jak i osób. W tym właśnie celu stworzono stosunkowo krótki, bo 70-godzinny kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

Mogą go ukończyć:

  • kierowcy, którzy nie osiągnęli jeszcze 23 roku życia, a posiadają już świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kat. C, C+E, C1, C1+E,
  • kierowcy poniżej 21 roku życia, którzy posiadają w/w uprawnienie dla kat. D, D+E, D1, D1+E.

Dla kierowców wykraczających poza omawiane limity wiekowe ponownie przewidziano wersję przyspieszoną kursu, trwającą zaledwie 35 godzin.

Kurs na przewóz osób i rzeczy w Zambrowie

Wszystkie szkolenia kwalifikacyjne kierowców łączy jeden wspólny element, a mianowicie egzamin teoretyczny, zdawany przed komisją z ramienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaliczenie go z sukcesem pozwala uzyskać wprawdzie wybrane kwalifikacje, nadal podlegają one jednak weryfikacji co 5 lat.

W praktyce oznacza to konieczność uczestnictwa w szkoleniu okresowym, przebycia badań kontrolnych i udania się ze stosownymi zaświadczeniami do lokalnego wydziału komunikacji miejskiej po nowe prawo jazdy.

W naszym ośrodku kształcimy kierowców zawodowych od A do Z, począwszy od nauki na kategorię C lub D aż do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej. Prowadzimy szkolenia okresowe dla kierowców, udostępniamy też gabinety naszej komórki medycyny pracy, aby Kursanci mieli możliwość uzyskania wszystkich niezbędnych orzeczeń lekarskich w jednym miejscu.

Skuteczność stosowanych przez nas metod szkoleniowych została już potwierdzona przez szerokie grono kierowców zawodowych z całego Podlasia – w tym z obszaru Zambrowa, któremu w szczególności dedykujemy naszą ofertę. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do złożenia wizyty w naszej siedzibie!

TOP