W dobie wzrastającego zapotrzebowania na usługi transportowe, wrasta również zainteresowanie szkoleniami zawodowymi kierowców. Dlatego świadectwo kwalifikacji zawodowej, uzyskiwane po ukończeniu tzw. kursu na przewóz osób i rzeczy, należy do szerokiego pakietu uprawnień, które można zdobyć za pośrednictwem naszego ośrodka.

Kurs na przewóz osób i rzeczy Wysokie Mazowieckie

Choć instytucja kursu na przewóz osób i rzeczy została już dawno zastąpiona kursem kwalifikacji wstępnej, nazwa pierwotna wciąż jest powszechnie stosowana. Absolwentom pierwotnej wersji kursu przyznano świadectwo kwalifikacji zawodowej niejako z urzędu. Z kolei kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia do prowadzenia pojazdów po 10.09.2009 r. (kat. C, C+E, C1, C1+E) lub 10.09.2008 r. (kat. D, D+E, D1, D1+E) zostali już zobowiązani do odbycia kursu kwalifikacyjnego w wersji znowelizowanej.

Zapewniono też korzystną alternatywą dla kierowców powyżej 21 (kat. C) lub 23 roku życia (kat. D) w postaci kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Jego wymiar godzinowy jest bowiem o połowę krótszy od standardowego.

Jako dopełnienie szkoleń doskonalących dla kierowców zawodowych zaproponowano również kwalifikację wstępną uzupełniającą w wersji pełnej i przyspieszonej. U ich podstaw leży możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów z grupy transportu osobowego lub towarowego – w zależności od charakteru przebytego wcześniej szkolenia.

Kurs dla zawodowych kierowców z Wysokiego Mazowiecka

Odnawianie uprawnień w transporcie osobowym i towarowym

Ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej wynosi 5 lat. Aby nie stracić uprawnień kierowcy zawodowego, przed upływem tego terminu należy udać się na szkolenie okresowe. Przy okazji należy również przejść badania lekarskie oraz psychotechniczne.

Pod kątem weryfikacji wydolności nieco mniej uprzywilejowani są kierowcy, którzy ukończyli 60 rok życia. Muszą oni bowiem wykonywać wspomniany komplet badań co 30 miesięcy.

Niezależnie od kategorii wybranego kursu, nasz ośrodek oferuje pełne wsparcie. Wszystkie zajęcia teoretyczne odbywają się w naszej siedzibie w Wysokiem Mazowieckiem. Zajęcia terenowe prowadzimy w warunkach drogowych, przy udziale nowoczesnych pojazdów transportowych (tu: Neoplan, MAN z ewentualną przyczepą Harbeck). Badania w naszej pracowni można przebyć również w trakcie kursów, a grupom liczącym powyżej 10 osób zapewniamy możliwość indywidualnego doboru terminu rozpoczęcia danego cyklu szkoleniowego.

Zachęcamy do przesyłania zapytań odnośnie wolnych miejsc bądź kryteriów naboru za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Jesteśmy także do dyspozycji telefonicznej, pod numerami: 694 888 897 oraz (86) 476 27 77.

Zarówno kurs na przewóz osób, jak też kurs na przewóz rzeczy jest realizowany u nas w systemie cyklicznym.

TOP