Wśród wielu możliwych dróg kariery zawodowej, ta przypisana kierowcom branży transportowej bywa szczególnie atrakcyjna finansowo. Dlatego m.in. statystyki wyszukiwań hasła kurs na przewóz rzeczy w przeglądarkach wykazują od kilku już lat stały wzrost. Niewiele gorsze zainteresowanie rejestruje zresztą fraza kurs na przewóz osób.

Wynik wyszukiwania: świadectwo kwalifikacji zawodowej

Pojęcie świadectwa kwalifikacji zawodowej zostało ukute ustawą o kierujących pojazdami z 05.01.2011 r. Zapisy ustawy o transporcie drogowym zastąpiły jednak znacznie wcześniej kurs na przewóz osób i rzeczy szerokim zestawem nowych szkoleń. Zalecono wówczas odnowić uprawnienia zawodowe tym kierowcom, którzy uzyskali je do 09.09.2008 r. (kat. D) i 09.09.2009 r. (kat. C).

Niemniej, nie musieli oni zapisywać się na pełnowymiarowe kursy zawodowe, lecz wziąć udział w szkoleniu okresowym. Zaświadczenie o jego ukończeniu oraz orzeczenie lekarskie miało stanowić podstawę do uzyskania prawa jazdy z kodem początkowym 95.

Z chwilą wejścia w życie znowelizowanych przepisów, wszyscy kierowcy, którzy mieli zdobywać uprawnienia po w/w terminach musieli już uczęszczać na kurs kwalifikacji wstępnej (260 teorii i 20 praktyki) lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (130 godzin teorii i 10 praktyki). Następnie mogli zaś udać się dodatkowo na kwalifikację wstępną uzupełniającą (65 godzin teorii i 5 praktyki) bądź wybrać jej wersję przyspieszoną (32,5 godziny teorii i 2,5 praktyki).

Ze względu na ograniczenia tonażowe, kursy skrócone od początku dedykowano jednak kierowcom powyżej 23 (kat. D) i 21 roku życia (kat. C).

Kurs dla zawodowych kierowców z Sejn

Kompleksowa oferta szkoleń zawodowych w Sejnach

Czy to kurs na przewóz osób, czy kurs na przewóz rzeczy, czy wreszcie szkolenia okresowe dla kierowców, jesteśmy niezmiennie do dyspozycji. Naszym Kursantom zapewniamy możliwość kształcenia się w trybie dziennym lub weekendowym, oferujemy nowoczesne zaplecze lokalowe, flotę dobrze wyposażonych pojazdów, nieodpłatne materiały szkoleniowe.

Wykładowcy pracujący w naszym ośrodku chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień i rozstrzygają zawiłości przepisów regulujących transport drogowy. Są do tego świetnie przygotowani z uwagi na wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz policji, ITD oraz wielu innych instytucji państwowych.

Dla wygody Kursantów, wszystkie egzaminy kwalifikacyjne są organizowane na terenie naszego ośrodka. Podobne udogodnienie dotyczy obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy (tzn. lekarskich i psychotechnicznych). Zachęcamy więc wszystkich niedoszłych kierowców zawodowych do kontaktowania się z nami drogą telefoniczną czy też elektroniczną lub do odwiedzenia naszej filii w Sejnach!

TOP