Trzonem naszej działalności są szkolenia zawodowe kierowców. Od początku bytności na rynku prowadzimy m.in. kurs na przewóz osób i rzeczy, który stanowi przepustkę do świata transportu drogowego. Dlaczego warto nas wybrać?

Bo nie stronimy od wartości dodanych, nie zawyżając jednocześnie cen szkoleń.

OSK FILIP i doświadczenia z Pisza

W przeciwieństwie do wielu placówek szkoleniowych, trwamy przy twierdzeniu, że tradycyjne metody kształcenia przynoszą najlepsze efekty. Z tego powodu Absolwenci naszych kursów na prawo jazdy z Pisza oraz innych warmińsko-mazurskich miast osiągają jedne z najlepszych rezultatów egzaminacyjnych. Podobnie dzieje się w przypadku Kursantów, którzy odbywają u nas szkolenia z zakresu:

  1. kwalifikacji wstępnej – 18-21 lat dla kat. C i 21-23 lata dla kat. D; 280 godzin,
  2. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – powyżej 21 lat dla kat. C i powyżej 23 lat dla kat. D; 140 godzin,
  3. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – jak w pkcie a; 70 godzin,
  4. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej – jak w pkcie b; 35 godzin.

Teoretycznie wersje przyspieszone kursów są również dostępne dla kierowców, którzy nie osiągnęli jeszcze zakładanego minimum wieku. Obowiązuje tu jednak ograniczenie do kierowania pojazdami z grup C1 i D1 aż do momentu uzyskania wspomnianych 21 lub 23 lat.

Kurs dla zawodowych kierowców z Pisza

Kurs na przewóz osób i rzeczy w cyklu regularnym

Szkolenie na przewóz osób i rzeczy jest realizowane w naszym ośrodku raz za razem. Oznacza to, że przyszli kierowcy zawodowi, którzy z jakichś powodów przegapili pierwszy wolny termin nie stracili wiele, bo ich kandydatury z pewnością zostaną uwzględnione przy okazji najbliższego naboru.

W trakcie szkolenia za ich przygotowanie merytoryczne będą odpowiedzialni doświadczeni wykładowcy z wieloletnim stażem w instytucjach powiązanych z transportem drogowym. W zależności od wybranej opcji kursu, zajęcia praktyczne będą odbywali za kółkiem MAN-a (tu: kurs na przewóz rzeczy) lub Neoplana (kurs na przewóz osób).

Po przebyciu badań oraz zdaniu egzaminu państwowego, zyskają oni wreszcie świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dzięki niemu przez kolejne 5 lat będą mogli trudnić się transportem osobowym lub towarowym. Przed upływem tego okresu w ich gestii będzie leżało odnowienie uprawnień, które warunkuje uczestnictwo w obowiązkowym szkoleniu okresowym.

Nasza oferta dla Pisza nie ogranicza się wyłącznie do kursów dla kierowców. Prowadzimy również szkolenia przysposabiające do obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz maszyn przeznaczonych do prac ziemnych. Oferujemy ponadto warsztaty doskonalenia dla instruktorów nauki jazdy. Zapraszamy do kontaktu.

TOP