Po co narażać się na stratę czasu i pieniędzy, skoro wszystko można załatwić w jednym miejscu? Nasz ośrodek oferuje najpopularniejsze kursy nauki jazdy, dwutorowy kurs na przewóz osób i rzeczy, obowiązkowe szkolenia okresowe oraz wiele innych pozycji, interesujących z punktu widzenia kariery zawodowej.

Praca w charakterze kierowcy zawodowego

Za sprawą naszej działalności szkoleniowej, wielu mieszkańców województwa podlaskiego (ze szczególnym wskazaniem na Ostrów Mazowiecką) stało się kierowcami i wielu kierowców stało się zawodowcami. Aby tego dokonać, w pierwszej kolejności wprawiali się oni w prowadzeniu pojazdów kategorii C, C+E bądź D. Następnie brali zaś udział w szkoleniach zawodowych kierowców.

Szkolenie dla kierowców zawodowych Ostrów Mazowiecka

Wedle obowiązujących przepisów, do profesjonalnego transportu drogowego są dopuszczani wyłącznie ci kierowcy, którzy dysponują prawem jazdy z kodem 95. Aby je uzyskać, należy ukończyć kurs na przewóz osób i rzeczy w wersji podstawowej (kwalifikacja wstępna) lub skróconej (kwalifikacja wstępna przyspieszona).

Przywilej uczestniczenia w szkoleniu o zmniejszonym wymiarze godzinowym jest jednak korzystny wyłącznie dla kierowców, którzy osiągnęli wiek 21 (kat. C) i 23 (kat. D) lat.

Kończąc przykładowy kurs na przewóz rzeczy w wersji skróconej, osoby młodsze musiałyby się bowiem liczyć z ograniczeniami tonażowymi kierowanych pojazdów do momentu osiągnięcia stosownego wieku.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej w sprzyjających warunkach

Świadectwo kwalifikacji zawodowej to w istocie wspomniany już kod 95, uwzględniany w zaktualizowanym dokumencie prawa jazdy. Uzyskuje się je po zdanym egzaminie teoretycznym, który przeprowadza komisja działająca z upoważnienia wojewody.

Uprawnienia przysługujące kierowcom zawodowym wygasają po 5 latach. Wtedy też muszą oni wziąć udział w szkoleniu okresowym oraz wykonać pakiet badań kontrolnych (lekarskich i psychologicznych).

Współpraca z naszą placówką szkoleniową pozwala nie tylko ukończyć wszystkie dyskutowane kursy w komfortowych warunkach. Wiąże się ona także z możliwością:

  • korzystania z wiedzy wykładowców mających długoletnie doświadczenie w dziedzinie transportu drogowego,
  • uzyskania nieodpłatnych materiałów szkoleniowych,
  • uczęszczania na kursy w dogodnych dla siebie terminach,
  • zdawania egzaminów kwalifikacyjnych na terenie ośrodka,
  • wykonania wszystkich badań w naszej komórce medycyny pracy.

Zachęcamy więc do kontaktu, wszystkich chętnych z rejonów Ostrowi Mazowieckiej do zapisywania się na najbliższy kurs na przewóz osób lub rzeczy!

TOP