Kurs na przewóz osób i rzeczy w formie standardowej trwa 280 godzin. Czas ten jest poświęcany m.in. na przekazywanie wiedzy z zakresu bezpiecznego prowadzenia pojazdu, przepisów obowiązujących w transporcie drogowym oraz charakterystyki rynku usług przewozowych. Oczywiście w programie nie mogło zabraknąć też miejsca na zajęcia praktyczne.

Kurs na przewóz osób vs. kurs na przewóz rzeczy

Kursanci wybierają na samym początku, w jakim kierunku chcieliby się kształcić. Mają bowiem do dyspozycji kurs na przewóz osób oraz kursu na przewóz rzeczy, które posiadają cechę wspólną w postaci części podstawowej. Różnią się one natomiast częścią specjalistyczną, związaną już bezpośrednio z wybraną grupą pojazdów.

Przykładowe zagadnienia dotyczące kat C, C+E, C1, C1+E to m.in.:

 • obliczanie objętości ładunku,
 • metodologia mocowania transportowanych towarów,
 • zasady wypełniania dokumentów przewozowych,
 • inne rodzaje transportu towarowego.

Kursanci uczęszczający na szkolenie przypisane kategorii D, D+E, D1, D1+E są z kolei zapoznawani z takimi tematami, jak:

 • zasady obciążania pojazdu w kontekście jego stabilności,
  • przepisy regulujące transport osobowy,
  • międzynarodowy transport osób,
  • praktyczne względy bezpieczeństwa w trakcie przewozu osób.

Zajęcia terenowe, przeprowadzane na placach manewrowych, w warunkach miejskich i specjalnych, posiadają pewien wspólny mianownik. U podstaw kursu na przewóz osób i rzeczy leży bowiem również nauka tzw. racjonalnej jazdy.

Pod pojęciem tym kryje się w ogólnym zarysie:

 • ekonomia jazdy przy różnych prędkościach,
  • technika hamowania na nawierzchniach standardowych i specjalnych,
  • lokalizowanie przyczyn symulowanych awarii oraz próba ich ewentualnej naprawy.
Kurs dla zawodowych kierowców z Łomży

Najkorzystniejsze kursy zawodowe dla kierowców z Łomży

Jesteśmy znani w Łomży z powodu osiągnięć Absolwentów naszych kursów na prawo jazdy. Zaliczają się oni do wąskiego grona kandydatów na kierowców, którym zdecydowanie najczęściej udaje się podołać wyzwaniu zaliczenia egzaminu państwowego przy pierwszym podejściu. Podobne osiągnięcia mają na koncie Absolwenci realizowanego przez nas kursu na przewóz osób i rzeczy – obecnie szczęśliwi posiadacze świadectwa kwalifikacji zawodowej. To jeden z wielu argumentów przemawiających za wyborem naszej placówki szkoleniowej.

Do argumentów porównywalnie istotnych zalicza się niezmiennie promocyjna cena, przewidziana zarówno dla kursu na przewóz osób, jak też kursu na przewóz rzeczy. Bezstresowa atmosfera, bezpłatne materiały dydaktyczne, badania medycyny pracy i egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany na terenie ośrodka czy wreszcie pomoc we wszelkich formalnościach stanowią dopełnienie oferty korzystnej z punktu widzenia każdego przyszłego kierowcy zawodowego.

Aby poznać szczegóły dotyczące ilości wolnych miejsc lub kryteriów naboru na poszczególne szkolenia, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie bądź e-mailowo. Kurs na przewóz osób i rzeczy odbywa się u nas regularnie, a zarazem dwutorowo: w systemie dziennym i weekendowym. Ustalenie optymalnego terminu nie powinno zatem stanowić problemu. Zapraszamy!

TOP