Nasza placówka szkoleniowa jest znana m.in. z powodu szerokiej oferty kursów zawodowych. Początkującym w branży transportowej oferujemy kurs na przewóz osób oraz kurs na przewóz rzeczy. Osobom, które dysponują już świadectwem kwalifikacji zawodowej proponujemy z kolei szkolenia okresowe, służące odnawianiu posiadanych uprawnień.

Kurs na przewóz osób i rzeczy – dwie drogi zawodowe dla osób z Grajewa

Zdobycie świadectwa kwalifikacji zawodowej staje się przedmiotem uwagi coraz większego grona potencjalnych kierowców. Decydują o tym godziwe zarobki w branży transportowej oraz charakter pracy dalece odbiegający od typowo biurowej codzienności. Z poczynionych przez nas obserwacji wynika, że zaledwie ok 1% Kursantów nie decyduje się zdobywać dodatkowych kwalifikacji po zdaniu egzaminu na prawo jazdy kategorii CE czy choćby D.

W OSK FILIP kurs na przewóz osób i rzeczy można rozpocząć tuż po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów z określonej grupy (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E) lub po ukończeniu stosownego szkolenia. W ostatniej z wymienionych sytuacji niezbędne jest jednak przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez placówkę szkoleniową.

Aby móc wziąć udział w kursie na przewóz rzeczy w formie skróconej (tu: kwalifikacja wstępna przyspieszona), kierowcy z ogólnie rozumianej kat. C muszą legitymować się wiekiem przynajmniej 21 lat. Z kolei kierowcy zasiadający za kółkiem pojazdów przynależnych kat. D, chcący zdecydować się na przyspieszony kurs na przewóz osób, muszą liczyć przynajmniej 23 lata. Osobom niespełniającym kryterium wieku pozostaje ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej w pełnym wymiarze.

Kurs dla zawodowych kierowców z Grajewa

Zobowiązania i perspektywy kierowcy zawodowego z Grajewa

W ramach kursu na przewóz osób i rzeczy (obecnie kwalifikacji wstępnej) można zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami przynależnymi do dwóch grup:

  • kurs na przewóz osób – D1, D1+E, D, D+E,
  • kurs na przewóz rzeczy – C1, C1+E, C, C+E.

Aby tego dokonać, w pierwszej kolejności należy ukończyć kurs w wersji pełnej lub skróconej, przy czym drugi wariant jest dedykowany kierowcom powyżej 21 (kat. Ci i pokrewne) oraz 23 roku życia (kat. D i pokrewne). Następnie przychodzi pora na egzamin państwowy, organizowany na terenie naszego ośrodka. Przebycie go z sukcesem pozwala uzyskać ważne przez kolejne 5 lat świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Co istotne, wspomniane uprawnienie jest niezależne od kategorii uwzględnionej w prawie jazdy. Najlepiej zobrazuje to następujący przykład:

  1. Kierowca A posiada prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacje zawodowe.
  2. Kierowca A zdaje egzamin na kategorię C+E.
  3. Kierowca A nie musi ponawiać szkolenia kwalifikacyjnego, gdyż za pierwszym razem zdobył już pełnię wymaganych uprawnień. Obowiązuje go wyłącznie standardowa procedura odbywania co 5 lat szkolenia okresowego.

Kursy zawodowe w dobrym wydaniu

Kurs na przewóz osób i rzeczy to najważniejsza pozycja naszej oferty szkoleniowej, przeznaczonej dla kierowców. Zaraz za nim plasują się z kolei szkolenia okresowe, które dla grup liczących powyżej 10 osób organizujemy w indywidualnie dopasowanych terminach. Ponadto wszystkim Kursantom zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych oraz możliwość przebycia na miejscu badań z zakresu medycyny pracy. Zaliczają się do nich typowe badania lekarskie oraz psychotechniczne, przeprowadzane w naszej pracowni z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury pomiarowej.

Wszystkim kierowcom pragnącym dodatkowo rozszerzyć własne kompetencje oferujemy także kursy kwalifikacyjne uzupełniające (w tym przyspieszone). Dopuszczenie do trudnienia się zarówno transportem osobowym, jak i towarowym to w końcu o 50% więcej szans na uzyskanie optymalnych warunków zatrudnienia.

Szczegółowe informacje o cenach poszczególnych kursów czy koniecznych do spełnienia warunkach formalnych można uzyskać w naszym oddziale w Grajewie oraz drogą telefoniczną. Zachęcamy do ubiegania się o świadectwo kwalifikacji zawodowej lub do jego odnawiania właśnie przy naszym udziale!

TOP