Najbardziej typowa procedura uzyskiwania kwalifikacji kierowcy zawodowego? W pierwszej kolejności należy przygotować się do prowadzenia pojazdów z grupy C, CE bądź D. Po zdanym egzaminie w lokalnym WORD-zie przychodzi znów kolej na świadectwo kwalifikacji zawodowej, o przyznaniu którego decyduje wynik kolejnego egzaminu.

Kurs na przewóz osób i rzeczy w starym i nowym wydaniu

Kurs na przewóz osób i rzeczy to po prostu dawna nazwa dzisiejszej kwalifikacji wstępnej. Z założenia obejmuje ona dwie kategorie transportu, wg pierwotnej nomenklatury przypisane kursowi na przewóz osób oraz kursowi na przewóz rzeczy. Jej struktura sprowadza się do wspólnej części teoretycznej (dla kat. C i D – 195 godzin) oraz dwóch części specjalistycznych, które są już prowadzone odrębnie dla pojazdów transportu towarowego i osobowego.

W obu przypadkach część specjalistyczna składa się z 65 godzin wykładów oraz 20 godzin praktyk, odbywanych w warunkach drogowych i specjalnych.

Co istotne, szkolenie pełnowymiarowe jest dedykowane kierowcom o niewielkim stażu (18-21 lat dla kat. C i 21-23 lata dla kat. D). Kierowcy nieco starsi mogą od razu przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, który zawiera się w 130 godzinach wykładów i 10 zajęć praktycznych.

Zwieńczenie obu wariantów kursu stanowi egzamin zdawany przed komisją powoływaną przez urząd wojewódzki. Ma on formę testu jednokrotnego wyboru i również jest podzielony na część podstawową (20 pytań) oraz specjalistyczną (10 pytań). Aby uzyskać zaliczenie, wystarczy udzielić poprawnych odpowiedzi na 16 pytań z pierwszego i 5 z drugiego zakresu.

Kurs dla zawodowych kierowców z Brańska

Najprostszy sposób uzyskania dodatkowych uprawnień

Przebyty już kurs na przewóz osób można łatwo uzupełnić kursem na przewóz rzeczy i vice versa. Niezmiennym wymogiem jest oczywiście posiadanie uprawnień do zasiadania za kierownicą pojazdów obu grup.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca, bo o niej konkretnie mowa, składa się wyłącznie z jednej części – specjalistycznej. Łączny czas trwania wykładów wynosi tutaj 65 godzin, podczas gdy praktyka w ruchu drogowym zajmuje 5 godzin.

Wzorem kwalifikacji wstępnej, kurs ten jest przeznaczony dla kierowców poniżej 21 i 23 roku życia. Ci dojrzalsi wiekiem mogą skorzystać z przywileju uczestnictwa w kursie skróconym (32,5 godziny teorii, 2,5 godziny praktyki).

Egzamin przewidziany dla każdej z opcji trwa zaledwie 15 minut, ma również formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 10 pytań. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na 6 z nich jest jednoznaczne z przyznaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Zapisy na wszystkie w/w kursy lub na szkolenie okresowe, prowadzone z myślą o kierowcach zawodowych, przyjmujemy bezpośrednio w naszej filii w Brańsku oraz telefonicznie, pod numerem 694 888 897. Zapewniamy profesjonalne warunki do nauki, pomoc na każdym etapie uzyskiwania nowych uprawnień, a nawet możliwość wykonania badań na terenie naszego OSK FILIP. Zapraszamy!

TOP