Ukończenie kursu na prawo jazdy kat. B stanowi pierwszy niezbędny krok na drodze do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej. To ostatnie zapewnia z kolei doskonałe podwaliny merytoryczne pod przyszłą działalność gospodarczą w branży transportowej lub przynajmniej karierę na stanowisku menadżera odpowiedzialnego za sprawy logistyki.

Przechodzę na zawodowstwo - potrzebuję kursu zawodowego

Wspomnianym już prawem jazdy kat. B muszą się legitymować wszyscy kierowcy zainteresowani uczestnictwem w kursie na:

  • kategorię C – samochód powyżej 3,5 t (opcjonalnie z przyczepą lekką), ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, pojazdy z grupy AM,
  • kategorię D – autobus (bezx limitu miejsc siedzących), ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, pojazdy z grupy AM.

Po zdaniu egzaminu państwowego, kandydaci na kierowców zawodowych mogą następnie przystąpić do kursu na:

  • kategorię C+E – samochód powyżej 3,5 t z przyczepą, zespół pojazdów z grupy BE,
  • kategorię D+E – autobus z przyczepą (mogą go również prowadzić kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii CE oraz D).

Warto jednocześnie zaznaczyć, iż wg przepisów kolejność zdobywania nowych uprawnień jest ściśle powiązana z wiekiem.

Osoby powyżej 21 (kat. C) oraz 23 roku życia (kat. D) mają możliwość ukończyć najpierw wybrane kursy nauki jazdy. Ich młodsi koledzy z przedziału wiekowego 18-21 lat oraz 21-23 lata muszą w pierwszym rzędzie odbyć kurs na przewóz osób i rzeczy, czyli innymi słowy kurs kwalifikacji wstępnej.

Kurs dla zawodowych kierowców z Bielska Podlaskiego

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kursantów z Bielska Podlaskiego

Świadectwo kwalifikacji zawodowej pozyskuje się, kończąc pełny lub przyspieszony kurs przywołanej kwalifikacji wstępnej (ten drugi przeznaczono dla kierowców o większym stażu za kółkiem). Każda z opcji dzieli się na kurs na przewóz osób oraz kurs na przewóz rzeczy. Nazwy te należy traktować jako potoczności, wynikające z definicji stosowanych przed nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. W obecnej nomenklaturze występuje bowiem wyłącznie uniwersalne pojęcie kwalifikacji wstępnej, przypisane poszczególnym specjalnościom.

Potwierdzenie kompetencji zyskanych w trakcie kursu kwalifikacyjnego odbywa się na drodze egzaminu. Ma on zwięzłą formę testu, a na jego rozwiązanie przewidziano czas 45 minut. Kandydatom na kierowców zawodowych, którzy przejdą weryfikację z oceną pozytywną, automatycznie przyznaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Nie jest ono jednak wydawane bezterminowo – podstawą do odnowienia jego ważności jest zaświadczenie o ukończonym szkoleniu okresowym. Wraz z nim należy dodatkowo przedłożyć we właściwym wydziale komunikacji orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne.

Lokalizacja: Bielsk Podlaski; cel: profesjonalizacja branży transportowej

Jesteśmy obecni w wielu podlaskich miastach – m.in. w Bielsku Podlaskim. Oferujemy większość przewidzianych prawem szkoleń zawodowych kierowców, dysponujemy własnym zapleczem lokalowym, zajęcia praktyczne prowadzimy w oparciu o najpopularniejsze modele aut ciężarowych i autobusów. Udostępniamy także nasze obiekty na potrzeby egzaminów wieńczących kurs na przewóz osób i rzeczy. Zachęcamy do zasilenia grona Absolwentów OSK FILIP

TOP