Prowadzone przez nas szkolenia UDT stanowią zaskakująco łatwy wstęp do kariery w wielu branżach. Absolwenci Ośrodka Szkolenia FILIP znajdują zatrudnienie w firmach związanych m.in. z logistyką, przemysłem ciężkim, kolejnictwem, budownictwem, reklamą, usługami komunalnymi. Nierzadko dostają się też do jednostek straży pożarnej.

Szkolenia UDT, czyli pomysł na dobrze płatne stanowisko

Nic tak nie zwiększa szans na poprawę sytuacji finansowej jak poszerzanie kompetencji. Pracownik posiadający dodatkowe kwalifikacje jest zawsze cennym nabytkiem dla nowego pracodawcy. Dla dotychczasowego stanowi zaś przykład ambitnej postawy, którą warto docenić. Jeśli dzieje się jednak inaczej, pracodawca ten jest zwykle zastępowany kolejnym.

Dostępne w OSK FILIP szkolenia UDT w większości przypadków może ukończyć prawie każdy. Poniżej prezentujemy minimalne wymogi, stawiane kandydatom na operatorów urządzeń UDT:

Dodatkowy warunek dla wszystkich powyższych kursów stanowią obowiązkowe badania lekarskie, które wykonujemy w Wysokiem Mazowieckiem, na terenie naszego ośrodka.

Szkolenia UDT Wysokie Mazowieckie

Teoria, praktyka i egzamin UDT w Wysokiem Mazowieckiem

Wszystkie prowadzone przez nas kursy UDT składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Zagadnienia teoretyczne obejmują m.in.:

  • obowiązujące uregulowania prawne,
  • charakterystykę urządzeń będących przedmiotem danego szkolenia UDT,
  • technologię pracy,
  • analizę dokumentacji technicznej.

W ramach praktyki Kursanci wprawiają się w obsłudze wybranej kategorii urządzeń, korzystając z naszego parku maszynowego. Egzamin, zdawany przed komisją UDT na terenie OSK FILIP, jest również dwuczęściowy.

W pierwszej kolejności Kursanci przechodzą test umiejętności praktycznych, a następnie odpowiadają na pytania związane z przyswojonym w trakcie szkolenia materiałem. Uzyskanie pozytywnych not w obu przypadkach pozwala wnioskować o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Zachęcamy do odwiedzin w naszej siedzibie w Wysokiem Mazowieckiem lub do kontaktowania się z nami drogą telefoniczną bądź e-mailową. Zawsze chętnie odpowiadamy na pytania dotyczące szkoleń UDT, cen ich poszczególnych wariantów oraz formalności urzędowych, niezbędnych dla uzyskania konkretnych zaświadczeń kwalifikacyjnych.

TOP