Urządzenia podlegające nadzorowi UDT to m.in. suwnice, dźwigi, wózki widłowe, wyciągi towarowe. W trakcie kontroli weryfikowany jest zarówno ich stan techniczny, jak też dziennik konserwacji, w którym wpisy winni umieszczać kwalifikowani konserwatorzy UDT. A co z codzienną obsługą? Tutaj również wymagane są oczywiście stosowne uprawnienia.

Reguły dotyczące szkoleń UDT dla kursantów z Pisza

W praktyce jedynie niewielka część urządzeń dźwignicowych (jak choćby wciągarki poziome) nie podlega kontroli UDT. Zakres stanowisk operacyjnych, przypisanych do poszczególnych kategorii maszyn, jest z kolei jeszcze większy. Aby je piastować, w pierwszym rzędzie należy ukończyć odpowiednie szkolenie UDT, a następnie zdać egzamin państwowy, zyskując w ten sposób zaświadczenie kwalifikacyjne.

Szkolenia UDT są podzielone na bloki przypisane wykładom oraz ich praktycznemu zastosowaniu. W naszym ośrodku zajęcia teoretyczne odbywają się w wygodnych salach wykładowych, natomiast zajęcia zewnętrzne przenosimy na teren naszych poligonów ćwiczebnych.

Tam, pod czujnym okiem doświadczonej kadry pedagogicznej, Kursanci wprawiają się w obsłudze wybranych maszyn roboczych. W przypadku pojazdów wolnobieżnych, takich jak wózki widłowe czy ładowarki teleskopowe, są oni dodatkowo przygotowywani do ich prowadzenia w zróżnicowanych warunkach roboczych.

Szkolenie UDT Pisz

Rodzaje kursów UDT w OSK FILIP

Rosnąca liczba zgłoszeń na kursy UDT z całej Warmii i Mazur (w tym z Pisza oraz jego bezpośrednich okolic) sprawiła, że cykle szkoleniowe w naszym ośrodku trwają w zasadzie nieprzerwanie.

Tym samym, prowadzimy regularny nabór na:

Aby przystąpić do większości naszych szkoleń UDT, Kursanci muszą wykazać jedynie pełnoletniość, posiadanie minimum podstawowego wykształcenia oraz brak przeciwwskazań do obsługi konkretnej grupy urządzeń.

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne w ostatnim z wymienionych zakresów można uzyskać na terenie OSK FILIP, rezerwując termin w naszej komórce medycyny pracy, gdzie wykonujemy np. psychotesty.

Pracujemy we wszystkie dni tygodnia, stąd szkolenia UDT odbywają się u nas zarówno w systemie dziennym, jak i weekendowym. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozszerzaniem kwalifikacji do odwiedzenia naszego oddziału w Piszu!

TOP