Kształceni przez nas operatorzy urządzeń UDT potwierdzają: warto zainwestować we własną edukację. Podobnego zdania są zresztą pracownicy UP w Ostrowi Mazowieckiej, którzy regularnie kierują na nasze szkolenia UDT osoby bezrobotne. Dzięki nabytym kwalifikacjom, nie muszą one parać się najprostszymi, a zarazem najgorzej płatnymi zajęciami.

Szkolenia UDT w Ostrowi Mazowowieckiej ­bez zbędnej biurokracji

Kryterium pełnoletniości, podstawowego wykształcenia oraz potwierdzonej badaniami kondycji zdrowotnej stanowi jedyny warunek przystąpienia do większości naszych szkoleń UDT. Przykładowe uprawnienia na suwnice może więc zdobyć praktycznie każdy. Ta duże udogodnienie, biorąc pod uwagę klasyczny, wieloletni tryb nauczania zawodowego lub policealnego.

Ponadto uprawnienia od obsługi urządzeń UDT są bardzo uniwersalne. Obejmują one bowiem całe grupy maszyn roboczych, zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii. I tak, dla w/w suwnic, kategoria I S uwzględnia dowolne suwnice sterowane z kabiny, podczas gdy II S jest przypisana suwnicom sterowanym z poziomu roboczego.

Nasi Kursanci nader często decydują się szkolić w zakresie wszystkich dostępnych kategorii, by jeszcze bardziej zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Oczywiście zdobywanie uprawnień w zakresie tzw. kategorii siostrzanych jest dla nich już o wiele prostsze.

Szkolenie UDT Ostrów Mazowiecka

Możliwe ścieżki kariery operatora urządzeń UDT

Grupa urządzeń dźwignicowych, przeznaczonych transportowi bliskiemu, nie zalicza się do małych. Dokładnie to samo można powiedzieć o pakiecie naszych kursów UDT, który liczy aż 10 pozycji.

Oferujemy kursy na:

Posiadamy własny park maszynowy oraz poligony ćwiczebne, na których przeprowadzane są nie tylko zajęcia praktyczne, ale także egzaminy kończące szkolenia UDT.

Służymy ponadto zlokalizowaną na terenie OSK FILIP komórką medycyny pracy, gdzie przeprowadzamy badania w dogodnych dla Kursantów terminach. Zapraszamy wszystkich przyszłych operatorów urządzeń UDT do kontaktu mailowego lub odwiedzenia naszego oddziału w Ostrowi Mazowieckiej!

TOP