Niezależnie od wyuczonego zawodu, zawsze istnieje możliwość zmiany dotychczasowej ścieżki kariery.

Szkolenia UDT są doskonałym przykładem instrumentu pozwalającego w krótkim czasie zdobyć uprawnienia otwierające zupełnie nowe perspektywy. Co istotne, w większości z nich mogą uczestniczyć nawet 18-latkowie z podstawowym wykształceniem.

Pomysł na UDT w Ośrodku Szkolenia FILIP z Grajewa

Tworząc ofertę naszych kursów UDT, mieliśmy oczywiście na uwadze rozwój poszczególnych sektorów rynkowych. Przykładowo im więcej TIR-ów przemierza polskie drogi, tym większe jest zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych czy burt samowyładowczych.

Im większe fundusze przeznacza się na rozwój transportu kolejowego, tym więcej powstaje terminali przeładunkowych, gdzie główną rolę odgrywają suwnice bramowe. Podobne zależności można mnożyć w nieskończoność. My zapraszamy na następujące kursy:

  • HDS – czyli kategorię najpopularniejszych obecnie żurawi samojezdnych,
  • podnośniki koszowe – zwane też podestami ruchomymi, wykorzystywane w pracach interwencyjnych czy remontowo-budowlanych,
  • Windy samochodowe – a więc wspomniane już burty samowyładowcze,
  • Wciągarki – obecne m.in. w fabrykach i większych warsztatach samochodowych,
  • Windy – użytkowane na placach budowy i w szpitalach,
  • „hakowy – sygnalista” – stanowisko obsługi bezpośredniej zawiesi urządzeń transportu bliskiego (haków, szakli, lin etc.),
  • wózki jezdniowe – zdecydowanie najczęściej wykorzystywane w branży TSL (czyli w transporcie, spedycji i logistyce),
  • ładowarki teleskopowe – zbliżone zastosowaniem, lecz o wiele bardziej uniwersalne i wydajniejsze od standardowych wózków widłowych,
  • strażackie – uprawniające do profesjonalnej obsługi pił mechanicznych, w/w żurawi oraz podestów ruchomych.
Szkolenie UDT Grajewo

Szkolenia UDT dla Grajewa

Nasze szkolenia UDT prowadzimy m.in. z myślą o mieszkańcach Grajewa, którzy mają życzenie kształcić się pod okiem profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem – zarówno pedagogicznym, jak i praktycznym. Czas trwania poszczególnych kursów jest oczywiście uzależniony od wybranej grupy maszyn, jednak ich formuła pozostaje niezmienna.

Kursanci są więc w pierwszej kolejności zaznajamiani z zagadnieniami teoretycznymi (tu: specyfikacje, zasady działania, przepisy, metodologia pracy), by następnie przejść do zajęć terenowych.

W odwrotnej kolejności przebiega natomiast egzamin dla urządzeń podlegających dozorowi UDT oraz IMBiGS, gdzie warunkiem przystąpienia do części teoretycznej jest zaliczenie testu umiejętności praktycznych. Należy jednocześnie odnotować, iż egzaminy dla wszystkich szkoleń UDT odbywają się na terenie naszego ośrodka.

Prowadzimy regularny nabór na kursy operatorów urządzeń transportu bliskiego, dlatego warto zgłaszać się do nas bez niepotrzebnej zwłoki. W razie dodatkowych pytań z obszaru UDT, służymy oczywiście wyjaśnieniami pod numerem 694 888 897 bądź (86) 476 27 77 lub poprzez kontakt mailowy.

TOP