Psychotesty zostały stworzone z myślą o zawodach wymagających określonych predyspozycji. Mają one na celu sprawdzenie nie tylko koordynacji czy refleksu, ale także odporności na stres, umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, zdolności kierowania się w pracy przede wszystkim względami bezpieczeństwa.

Badania psychotechniczne dla wielu grup zawodowych z Zambrowa

Wszędzie tam, gdzie dochowywanie obowiązków zawodowych wiąże się z podniesionym poziomem odpowiedzialności za życie i zdrowie osób trzecich, badania psychotechniczne spełniają niezmiennie kluczową rolę. Zaleca się je osobom obsługującym przykładowo urządzenia transportu bliskiego, operatorom maszyn rolniczych i maszyn do robót ziemnych, maszynistom kierującym pociągami i tramwajami czy wreszcie kierowcom zawodowym.

Coraz częściej na badania tej kategorii są również kierowane osoby nie zajmujące się zawodowo przewozem, lecz regularnie wykorzystujące w swojej pracy samochód (np. przedstawiciele handlowi, kurierzy, konsultanci bezpośredni, serwisanci).

Ponadto coraz więcej pracodawców decyduje się weryfikować tzw. umiejętności miękkie podległych im pracowników biurowych właśnie za sprawą psychotestów. W ten sposób rozstrzygają oni, czy dana osoba spełni w przyszłości pokładane w niej nadzieje, czy może okaże się:

  • niezdolna do współpracy w grupie,
  • mało asertywna,
  • podatna na stres,
  • niewystarczająco komunikatywna.

Parametry analizowane przez psychologa różnią się oczywiście nieznacznie w zależności od stanowiska, pod kątem którego przeprowadza się badania.

Pracownia psychotestów Zambrów

Psychotesty bez kolejek i zbędnych formalności

Nasza placówka szkoleniowa jest zlokalizowana zaledwie 20 km od Zambrowa, dlatego nader często gościmy u siebie mieszkańców tych rejonów. Są to nie tylko osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach zawodowych, ale także przebyciem psychotestów w związku ze wstępnymi lub okresowymi badaniami stanowiskowymi dla:

Podobnie jak naszym Kursantom, zapewniamy im przyjazną atmosferę, sprzyjającą bezstresowemu wypełnianiu zadań testowych czy poddawaniu się ocenie zdolności ruchowych. Wszystkie badania psychotechniczne są przeprowadzane przez psychologów z wieloletnim stażem w dziedzinie medycyny pracy.

W związku z indywidualnym doborem terminów badań, czas oczekiwania na wizytę u specjalisty jest u nas ograniczony do minimum. Orzeczenia dopuszczające do podjęcia lub kontynuowania pracy w zawodzie są wydawane zaraz po skończonych badaniach, dlatego nie ma konieczności kilkukrotnego odbywania trasy Zambrów – Wysokie Mazowieckie.

Zapraszając do odbycia u nas obowiązkowych badań psychotechnicznych, zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi pozycjami naszej oferty. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i jedne z najkorzystniejszych cen na całym Podlasiu! Zapraszamy do kontaktu.

TOP