Termin badania psychotechniczne może brzmieć dla niektórych nieco groźnie, ale po ich przebyciu doskonała większość badanych przekonuje się, że nie taki diabeł straszny. Pozostali, którym nie udało się zaliczyć przykładowych psychotestów za pierwszym razem, mają prawo do ich powtórzenia jeszcze tego samego dnia.

Kto musi przechodzić psychotesty?

Istnieje wiele stanowisk, do piastowania których niezbędne jest wykonanie w pierwszej kolejności psychotestów. Mowa tutaj o profesjach wymagających określonych predyspozycji fizycznych, odporności psychicznej oraz zdolności społecznych. Badania tego typu stanowią więc jedno z podstawowych kryteriów selekcji przyszłych kierowców zawodowych, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej czy wreszcie operatorów wózków widłowych. Muszą one być także regularnie powtarzane w ramach badań kontrolnych z zakresu medycyny pracy.

Ich ważność w przypadku kierowców zawodowych poniżej 60 roku życia wynosi 5 lat, po czym ulega skróceniu do 30 miesięcy. Maksymalny termin odnowienia badań dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wynosi 3 lata.

Ważność orzeczeń wydawanych na rzecz operatorów wózków widłowych jest z kolei uzależniona od decyzji lekarza, opartej na kondycji psychofizycznej badanego.

Na badania psychotechniczne kierowane są również osoby, które z jakichś względów utraciły uprawnienia do kierowania pojazdami. Najczęstszą przyczyną bywa tu oczywiście jazda pod wpływem alkoholu lub przekroczenie przysługującego limitu punktów karnych. W ich przypadku orzeczenie psychologa jest podstawą dla ponownego ubiegania się o utracone prawo jazdy.

Pracownia psychotestów Wysokie Mazowieckie

Metodyka przeprowadzania badań kursantów z Wysokiego Mazowieckiego

Badania psychotechniczne mają kilkuetapowy przebieg. W etapie pierwszym badanemu zostaje przekazany kwestionariusz oraz ankieta, które musi wypełnić w określonym czasie. Kolejno przychodzi pora na badania z udziałem aparatury pomiarowej (są z nich zwolnieni choćby pracownicy ochrony fizycznej). Sprzęt stosowany przez psychologów to m.in.:

  • stereometry – ocena widzenia przestrzennego,
  • aparaty krzyżowe – ocena koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • aparaty Piórkowskiego – j/w, przy czym badanie odbywa się w symulowanych warunkach trudnych,
  • aparaty ciemniowe – ocena widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie (kierowcy),
  • tablice Poppelreutera – ocena zdolności koncentracji i przerzutności uwagi.

Ostatni etap stanowi podsumowanie wyników osiągniętych przez badanego. Psycholog przeprowadza też krótki wywiad, będący swego rodzaju weryfikacją prawdziwości odpowiedzi zawartych w ankiecie i kwestionariuszu.

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej, badany otrzymuje orzeczenie o ważności adekwatnej do stanu zdrowia oraz specyfiki wybranego zawodu.

Pracownia psychologiczna nie tylko dla Kursantów

Choć trzonem naszej działalności jest kształcenie przyszłych kierowców (również zawodowych), operatorów urządzeń UDT i maszyn przeznaczonych do prac ziemnych, profesjonalnie zajmujemy się również wykonywaniem psychotestów. Badania w naszej pracowni psychologicznej są przeprowadzane w wybranych przez Klientów terminach, a na uzyskanie orzeczenia nigdy nie muszą oni rezerwować więcej niż jednego dnia wolnego.

W celu ustalenia terminu badań psychotechnicznych, wystarczy stawić się w naszej siedzibie w Wysokiem Mazowieckiem lub skontaktować się z nami telefonicznie. Dla naszych Kursantów przewidujemy dodatkowo możliwość przeprowadzenia badań w trakcie odbywania szkoleń. Zapraszamy!

TOP